Sænk skatterne og få 25.500 flere i job

Nyt skatte- og afgiftspolitisk udspil fra SMVdanmark skal hæve ambitionerne for reformer.

Med forslag til skatte-afgiftslettelser for ca. 25 mia. kr. ønsker SMVdanmark med nyt udspil ”Lavere skatter – mere vækst” at sætte fokus på potentialet for at få markant flere danskere i arbejder. Baggrunden for reformudspillet er ifølge Mia Amalie Holstein, politisk chef og cheføkonom i SMVdanmark, et Christiansborg med for få ambitioner:

”Vi ønsker et opgør med de aftagende ambitioner fra Fogh og frem. Fogh fik 165.000 i job, Løkke fik 76.000 i job, Thorning fik 37.000 i job og indtil videre har Frederiksen tabt 10.000 personer på beskæftigelsen og 14 mia. kr. i velstand en tid, hvor vi har brug for genopretning. Vores plan er en balanceret plan og et vigtigt første skridt, der får 25.500 i job og øger velstanden med knap 26 mia. kr.,” siger Mia Amalie Holstein, politisk chef og cheføkonom i SMVdanmark, der repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Og selvom det overordnet går godt i dansk økonomi lige nu, er der fortsat et behov for reformer, mener Mia Amalie Holstein:

”De store reformers tid må ikke være forbi. Der er mangel på arbejdskraft og vi har behov for at få flere ind på arbejdsmarkedet. Det skal i højere grad kunne betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats. Og her spiller beskatningen en vigtig rolle. For lavere skat på arbejde fører til større arbejdsudbud.”

LÆS OGSÅ:  Virksomheder risikerer kæmpe skattesmæk

Der er med kommissionen for 2. generationsreformer lige nu sat fornyet fokus på alternative veje til at øge arbejdsudbuddet. Men det betyder ikke, at vi helt skal droppe de mere klassiske udbudsreformer, siger Mia Amalie Holstein:

”Det er rigtigt godt, at vi forsøger at udvikle nye reformer, men vi skal være påpasselige med alene at læne os op ad 2. generationsreformer, hvis navn, indhold og virkning vi ikke kender. Vi skal også holde fast i de klassiske reformer, alt det som er ’true and tried’. Fx skal personskat, erhvervsskat og forbrugsskat ned og vi skal holde igen med væksten i det offentlige. Det må der være plads til i et af verdens største offentlige sektorer.”

SMVdanmark skatte- og afgiftspolitiske udspil ”Lavere skatter – mere vækst” indeholder følgende forslag til lavere skatter afgifter for i alt 24,6 mia. kr.:

  • Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag med 17.000 kr.
  • Topskattegrænse sættes op med 100.000 kr.
  • Selskabsskat og virksomhedsskat nedsættes fra 22 til 20 pct
  • Aktie- og kapitalskat sættes ned til 25 pct.
  • Afskaffelse af arveafgift
  • Momsnedsættelse med 1 pct. point

Hertil kommer en offentlig forbrugsvækst på 0,25 pct., der koster 5,3 mia. kr. Forslagene skal bl.a. finansieres af det finanspolitiske råderum, reduktion i erhvervsfremme og erhvervsstøtte, lavere dimittendsats og besparelse på jobcentrene. Alt i alt giver forslagene til finansieringen 34,4 mia. kr. og udspillet er dermed overfinansieret for 4,5 mia. kr., som kan bruges til at sætte afgifter ned.

LÆS OGSÅ:  Danmarkshistoriens største skattesag for Højesteret