Sag om hash, skunk og doping afgjort – her er straffene til de dømte

retten i kolding

Mandag den 13. november 2017 faldt der dom i sagen mod tre mænd på henholdsvis 22, 23 og 28 år. I perioden mellem den 8. oktober 2015 og den 6. april 2017 foretog Sydøstjyllands Politi i alt 11 ransagninger mod tre adresser i Vejle, hvor der blev opbevaret og solgt hash. Politiet fandt i forbindelse med ransagningerne over 6,2 kg hash, 180 g skunk, 241 enheder doping og 38.800 kr. De tre tiltalte mænd nægtede sig alle skyldige i at have besiddet stofferne delvist med henblik på videresalg, samt i at pengene stammede fra salg af hash.

Anklagerfuldmægtig fra Sydøstjyllands Politi Tobias Engby forklarer: ’Manden på 28 år var tiltalt i 11 ud af de 12 strafbare forhold, og han var efter anklagemyndighedens opfattelse hovedmanden. De to andre havde ved flere af ransagningerne opholdt sig på adresserne, men kun ved to af ransagningerne kunne de knyttes direkte til de fundne stoffer og de store kontantbeløb. Sydøstjyllands Politi observerede under efterforskningen salg af hash til flere borgere, der henvendte sig på adressen.’

LÆS OGSÅ:  Udlænding viste sin penis til en 11-årig pige

Under retssagen kom det frem, at de tre mænd havde et indbyrdes tæt forhold, og at de alle havde et stort forbrug af hash. Ved flere af ransagningerne blev der fundet remedier til at bearbejde hashen, mobiltelefoner med belastende materiale og indpakning til flere kilo hash.

Retten i Kolding fandt det bevist, at de tiltalte alle havde gjort sig skyldige efter politiets tiltale om besiddelse af hash delvist til videresalg, samt i at have videresolgt en mængde hash svarende til de fundne 38.800 kr. Den ældste af de tre tiltalte blev idømt 8 måneders ubetinget fængsel, og de to andre blev idømt henholdsvis 60 dages betinget fængsel med 80 timers samfundstjeneste og 40 dages betinget fængsel med 60 timers samfundstjeneste. Retten konfiskerede stofferne og pengene, og de dømte skal betale sagens omkostninger.

LÆS OGSÅ:  Fup-firma fik næsten 2 mio. kroner for at "hjælpe" 18-årig flygtning ud af kriminalitet

“Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at den 28-årige måtte antages at have været hovedmanden, og at han har opbevaret og videresolgt ikke ubetydelige mængder hash og skunk. Der blev derudover lagt vægt på antallet af forhold og disses systematiske karakter. Ved udmålingen af straffen for de to medgerningsmænd blev der lagt vægt på, at de ikke tidligere var straffet for narkotikakriminalitet,” uddyber anklagerfuldmægtig Tobias Engby.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb