Seks børn og en voksen blev alvorlig forbrændt efter antænding med brændbare væsker – nu er der nyt i sagen

Arkivbillede.

Retten i Sønderborg har i dag optaget sagen, hvor Sønderborg Skateklub og en frivillig hjælper ved et arrangement er tiltalt, til dom.

Dommen vil blive afsagt den 1.6. 2018 klokken 12.00 uden afholdelse af retsmøde.

Om aftenen den 20. maj 2017 var der på Nørrebro i Sønderborg en opvisning, hvor skatere blandt andet skulle springe gennem en brændende ring.

På et tidspunkt mente hjælperen, at der ikke var ild nok på ringen og hældte yderligere brændbar væske på. Det medførte en eksplosionsagtig antænding, som gav seks børn og en voksen alvorlige forbrændinger.

Den frivillige 21-årige hjælper er tiltalt for uagtsom legemsbeskadigelse, straffelovens paragraf 249, og efter beredskabsloven, paragraf 71, nr. 1. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Sønderborg Skateklub er som arrangør tiltalt efter arbejdsmiljøloven. Her har anklagemyndigheden nedlagt påstand om bøde.

Kommentarer