Skal IS-banditterne hjem til Danmark?

Bliver de ca. 150 danske IS-jihadister i Syrien og Irak hjemtaget til retsforfølgelse i Danmark? ”Det er ikke Danmarks pligt at gøre det”, siger seniorforsker og jurist ved Institut for Menneskerettigheder, Peter Vedel Kessing, til Berlingske.

Det blødsødne halalhippie-segment er ganske forventeligt ved at rulle det tunge skyts frem.

Frederik Harhoff, der er professor i folkeret ved Syddansk Universitet, mener således, at hvis jihadisterne ”ikke kan retsforfølges under betryggende forhold i det land, de sidder fængslet i, så har Danmark pligt til at søge at få dem udleveret med henblik på retsforfølgning herhjemme”. Det vil altså være synd for banditterne, hvis de bliver retsforfulgt under forhold, der ikke er betryggende – klart.

Han sekunderes af terrorforsker og chef for Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, Anja Dalgaard-Nielsen, som mener, at banditterne skal hjem til Danmark, fordi ”det har de ikke styr på dernede. Herhjemme kan vi tilbyde jihadisterne rehabilitering, og det har vi ikke mulighed, hvis de sidder i fængsel et helt andet sted i verden”. Det vil altså være synd for banditterne, hvis de ikke tilbydes rehabilitering – klart.

Anja Dalgaard-Nielsen beroliger os med, at KUN ”én ud af ni hjemvendte jihadister ender med at blive involveret i terrorisme eller forsøg på terrorisme mod vestlige lande”. Det er altså en risiko, det er værd at løbe, mener terrorforskeren.

I PETs trusselsvurdering fra sidste år hedder det ellers, at ”personer, der har opholdt sig hos militant islamistiske grupper som IS, har opnået kapacitet til terror og kan være særligt radikaliserede, brutaliserede og voldsparate ved deres hjemkomst”.

Og Center for Terroranalyse (CTA) vurderer at ”hjemvendte fremmedkrigere kan bidrage til radikalisering af personer og miljøer i Danmark samt af andre kriminelle under en eventuel afsoning. CTA vurderer, at truslen fra hjemvendte fremmedkrigere kan vise sig efter kort tid, men også være latent og først komme til udtryk senere, f.eks. efter en udløsende begivenhed”.

Kampen mellem det blødsødne halalhippie-segment og den sunde fornuft fortsætter. Hvem bliver vinderen?