Skilsmissen påvirker bedsteforældres kontakt til børnebørnene

I en ny undersøgelse blandt danske skilsmisseforældre fortæller næsten halvdelen, at børnenes kontakt til bedsteforældrene er ændret efter skilsmissen.

I en ny undersøgelse blandt danske skilsmisseforældre fortæller næsten halvdelen, at børnenes kontakt til bedsteforældrene er ændret efter skilsmissen.
28% fortæller, at deres børn efter skilsmissen har mindre kontakt til bedsteforældrene, mens 20% oplever, at skilsmissen har resulteret i, at deres børn ser mere til bedsteforældrene.
I alt lever knap 300.000 børn som skilsmissebørn i Danmark, og årligt kommer der 25.000 mere til.

Med børn i en samværsordning rækker forældrene mindre ud efter bedsteforældrenes hjælp, da aftaler, der ellers kræver børnepasning, lægges i dagene uden børn. Bedsteforældre fortæller også, at forældrene ikke i samme grad bruger børneweekenden på besøg, da forældrene selv hæger om den kostbare tid med børnene. Det går ud over den betydningsfulde relation mellem børnebørn og bedsteforældre.

For de 20% af bedsteforældrene, hvor tiden med børnebørnene er øget efter skilsmissen, bliver bedsteforældrene derimod ofte en betydningsfuld ressource i et hjem, hvor der ellers kun er én voksen til at tage sig af de praktiske ting om barnet.

Der mangler fokus på helheden i skilsmissefamilien  

Faktum er, at en skilsmisse resulterer i nye familiekonstellationer, hvor nære familiemedlemmer påvirkes af skilsmissen og ofte oplever ændret kontakt til børnene.
På trods af det, er der utrolig lidt fokus på skilsmissefamilien som en helhed.

LÆS OGSÅ:  84-årig kvinde offer for udlændinges tricktyveri

Det råder en app, der er særligt udviklet med fokus på hele familien, nu bod på.
I stedet for ensidigt at fokusere på far og mor som de eneste aktører i barnets liv, er fokus på at samle hele familien om barnet.

For bedsteforældrenes vedkommende handler det om at kunne deltage i barnebarnets hverdag og få mulighed for at kunne koordinere på kryds og tværs af begge forældre på en nem måde. For de bedsteforældre, hvor tiden med barnebarnet er blevet begrænset, er app’en skræddersyet til at give et indblik, hvor bedsteforældrene kan følge barnets hverdag på sidelinjen.
Helle Nielsen, farmor til 2 skilsmissebørn, fortæller desuden, at muligheden for fortsat nemt at kunne være i kontakt med sin tidligere svigerdatter, også har stor betydning.

CoPilots App kan downloades på App Store og Google Play / www.copilots.family