Skrupelløse diktatorer har ingen respekt for EU

EU har gjort sig ekstremt sårbar for afpresning fra naboregionens skrupelløse diktatorer – Erdogan, Putin og Lukasjenko.

Erdogans gangstermetoder kom klarest til udtryk i 2016, da han sendte millioner af migranter mod Europa. EU endte med at betale Tyrkiet seks mia. euro i direkte støtte for at stoppe migrationsbølgen.

Det har kun opmuntret Erdogan, for det værste, man kan gøre over for en gangster, er at give efter. Erdogan har siden 2016 ved flere lejligheder stillet krav om øget økonomisk støtte fra EU under trussel om at åbne migrationssluserne igen.

I Europa har den aktuelle energikrise anbragt Rusland i en position, hvor Putin kan diktere vilkårene. Putin har bevidst skruet ned for gasleverancerne til EU for presse gasprisen op i Europa. Dermed håber han, at EU vil give ham de sidste tilladelser for den omstridte Nord Stream 2-gasledning, så den endelig kan åbne.

I nabolandet Hviderusland er Aleksander Lukasjenko som gengældelse for EU’s økonomiske sanktioner gået i gang med at oversvømme EU med muslimske migranter, som Hviderusland hidtil har holdt tilbage.

Flere end 5.000 migranter menes at have krydset ind i EU-landene fra Hviderusland i 2021 mod få hundrede i 2020. Både Litauen, Polen og Letland er begyndt at blokere for migranterne med pigtråd og nyopførte hegn.

Ca. 4.500 migranter har de seneste døgn slået lejr langs grænsen mellem Polen og Hviderusland. Her befinder de sig mellem polske pigtrådshegn og grænsevagter, der ikke lader dem komme ind i EU, og uniformerede mænd fra Hviderusland.

Da Hviderusland støttes af Rusland, har den russiske udenrigsminister Minister Sergei Lavrov i bedste gangsterstil foreslået, at EU yder økonomisk støtte til Hviderusland efter same koncept som EU’s aftale med Tyrkiet.

De tre diktatorers afpresning af EU viser, hvor dybt den svage og underkuede union er sunket.

Giver EU efter for Putins og Lukasjenkos afpresning, bliver de to diktatorer ligesom Erdogan kun bekræftet i deres tro på, at gangstermetoderne betaler sig.

André Rossmann