Skurkene går fri – nu igen

EBH Bank krakkede i november 2008, hvorefter banken blev overtaget af Finansiel Stabilitet, der havde  stævnet 12 tidligere direktører og bestyrelsesmedlemmer, tre revisorer og revisionsfirmaet BDO med et krav på 550 mio. kr.

Kun direktøren for den krakkede EBH Bank skal betale en beskeden erstatning for hans rolle i sagen om bankens konkurs. Ved landsrettens dom blev alle de sagsøgte frifundet, bortset fra at Finn Strier Poulsen blev dømt til at betale en erstatning på lidt over 2 mio. kr. Finansiel Stabilitet havde krævet, at han skulle betale en erstatning på næsten 550 mio. kr.

Det fremgår af en dom, som netop er blevet afsagt i Vestre Landsret.

Selv om andre retssager har angået større beløb, er der formentlig tale om den mest omfattende sag, der hidtil er behandlet ved domstolene her i landet. Retssagen har varet 9 år, og sagens bilag fylder mere end 80.000 sider.

Selve hovedforhandlingen i sagen strakte sig over 149 retsmøder i perioden fra den 4. september 2017 til den 25. juni 2019. Der deltog som regel 13 advokater i retsmøderne under hovedforhandlingen, og der blev afgivet forklaringer af 15 sagsøgte og 43 vidner. Landsrettens dom og gengivelsen af forklaringerne fylder tilsammen cirka 3.600 sider, oplyser landsretten.

Dommen er et stort nederlag for Finansiel Stabilitet, der blev dømt til at betale sagsomkostninger for 121 mio. kr.

24NYT: Eftersom Finansiel Stabilitet ejes af staten, er dommen også et stort nederlag for skatteyderne, da det er dem, der reelt skal betale sagsomkostningerne på 121 mio. kr.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)