Slut med at køre på frihjul i NATO

I dansk selvforståelse er Danmark ”en snusfornuftig købmandsnation”. På forsvarsområdet har snusfornuften betydet, at Danmark gennem årtier har kørt på frihjul på NATOs bekostning og ladet USA betale regningen. Som sædvanlig har danskerne det kun i munden. De er til enhver tid parat til at kæmpe til sidste englænder eller amerikaner. Men reelt handler det om at snylte og løbe fra regningen. Det er derfor godt, at der er voksne som Donald Trump til stede, som kan minde europæerne, herunder danskerne om, at frihed og sikkerhed ikke er noget, der kommer gratis udefra, og at de skal leve op til de indgåede aftaler og bidrage med den nødvendige økonomi til at løfte den fælles byrde. Forudsætningen for, at Rusland og andre tager NATO alvorligt, er at NATO-landene selv tager NATO alvorligt. Læs mere på: http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/362938/nato-chef_roser_trump_for_opsang_til_medlemslande.html

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb