Socialdemokratiet øger fattigdom og ulighed

Socialdemokratiet barberer velstanden og dermed gør os fattigere, fordi et vigtigt mål for S-regeringen ikke er forøget velstand, men derimod styrket velfærd, grøn klimapolitik og andre gode sager, der giver en god følelse hos regeringen og dens støttepartier. Alt det gode må så koste på den samlede velstand, skriver prof. Ole P. Kristensen i Berlingske.

”S-regeringen politik har ført til faldende velstand og stigende ulighed. Tænketanken Cepos har således beregnet, at både rig og fattig grundet socialdemokratisk politik har fået forringet den disponible indkomst, men de fattige mest. De 10 pct. med laveste indkomster har mistet 1,7 pct. af deres indkomst, mens de 10 pct. med de højeste indkomster er sluppet med 0,7 pct. af deres indkomst”.