Søborg Sø kan blive et fantastisk fugleparadis

I århundreder har én af Nordsjællands største søer været tørlagt og brugt til landbrugsjord. Nu vil Naturstyrelsen genskabe Søborg Sø, som kan blive et regulært paradis for fugle.

I et stort anlagt naturgenopretningsprojekt arbejder Naturstyrelsen for at genskabe én af Nordsjællands største søer. Søborg Sø, som ligger fire kilometer syd for Gilleleje, har i mange år været tørlagt. Men et projekt under ledelse af Naturstyrelsen vil nu genskabe det godt 500 hektar store naturområde, hvoraf størstedelen er selve søen.

”Det kan blive et fantastisk fugleparadis og et unikt rekreativt område. Egnen ved Gilleleje og Græsted får en naturperle med både sø og lavvandede vådområder, som vil skabe en helt særlig botanik,” siger Esben Ravn Iversen, som er seniorprojektleder i NIRAS.

Søborg Sø bliver en meget lavvandet sø – ornitologer og andre dyreelskere kan godt begynde at glæde sig. Naturstyrelsen forventer nemlig, at de åbne vandflader og rørskove vil tiltrække i massevis af svømmefugle, rovfugle, vadefugle og trækfugle. Og der bliver gode chancer for at viber, bynkefugle og engsnarren vil kunne finde ynglepladser på engarealerne rundt om søen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)