Støjberg: Afviste asylansøger skal rejse hjem

Det nye hjemrejsecenter bliver fremover første stop for alle afviste asylansøgere, så politiet og myndighederne kan sikre en hurtig og effektiv udsendelse. Det skal stå helt klart, at et afslag på asyl skal efterleves, fastslår Inger Støjberg.

Der er brug for at få bedre styr på de asylansøgere, som får et afslag, indtil de kan sendes hjem. Flere skal dermed flyttes ud af asylsystemet. Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti nu blevet enige om at oprette Danmarks første hjemrejsecenter.

Hjemrejsecenteret bliver første stop for alle de afviste asylansøgere, der ikke omgående rejser hjem. Fra det nye hjemrejsecenter bliver de afviste asylansøgere fordelt ud på to kategorier. Dem, der ønsker at medvirke til deres hjemrejse, bliver boende på hjemrejsecenteret, indtil det er muligt at sende dem hjem. Mens dem, der nægter at medvirke til deres hjemrejse, enten bliver frihedsberøvet eller flyttet til et af to udrejsecentre. På de to udrejsecentre gælder det stadig, at enlige afviste asylansøgere bliver placeret på Udrejsecenter Kærshovedgård, mens afviste asylansøgerfamilier bliver placeret på Udrejsecenter Sjælsmark.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg forklarer, at hjemrejsecenteret er et led i regeringens indsats for at sende afviste asylansøgere hjem og tilføjer:

Når en asylansøger får endeligt afslag på asyl, skal vedkommende rejse hjem. Men rejser den afviste asylansøger ikke hjem, skal det straks have konsekvenser. Fremover skal de afviste asylansøgere derfor flyttes til hjemrejsecenteret hurtigst muligt. Dermed sender vi et klart signal om, at man intet opnår ved at forsøge på at trække tiden ud, som vi tidligere har set masser af eksempler på. Nu er det slut med at gå og gemme sig i asylsystemet, og det kommer den enkelte tydeligt til at kunne mærke. På Center Avnstrup vil der blive holdt styr på de afviste asylansøgere, forholdene for dem er mere skrabede, end hvad de er vant til, og så sætter vi alle kræfter ind på at få dem sendt hjem i en fart, så vi kan koncentrere os om dem, der har et reelt beskyttelsesbehov.”

LÆS OGSÅ:  Mistanke om fejl i brystkræftundersøgelser bør give anledning til selvransagelse

Fakta

Hjemrejsecenter Avnstrup

  • Hjemrejsecenteret bliver placeret i Avnstrup i Lejre kommune. Det nuværende Asylcenter Avnstrup bliver således omdannet til hjemrejsecenter. Centeret har plads til ca. 600 afviste asylansøgere og er placeret i kort afstand fra de myndigheder, som tager sig af udsendelser. Samtidig bliver det nemmere for myndighederne at komme i kontakt med og holde styr på de afviste asylansøgere, når de er samlet på ét sted.
  • Hjemrejsecenteret bliver første stop for alle udlændinge, der får endeligt afslag på deres ansøgning om asyl. Medvirker de til egen udsendelse, bor de på Avnstrup, indtil de kan rejse. Nægter de, bliver de frihedsberøvet, hvis der er mulighed for udsendelse, eller overflyttet til Sjælsmark eller Kærshovedgård.
  • Hjemrejsecenter Avnstrup er omfattet af cafeteria-ordning, som betyder, at beboerne ikke får udbetalt penge, der giver dem mulighed for selv at lave mad. I stedet bliver mad serveret på faste tidspunkter af døgnet.

Udrejsecenter Kærshovedgård

  • Målgruppen for beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård er 1) enlige afviste asylansøgere, der nægter at samarbejde om deres hjemrejse, 2) personer på tålt ophold og 3) kriminelle udlændinge, der er dømt til udvisning.
  • Beboerne er som udgangspunkt pålagt opholds- og meldepligt, mens personer på tålt ophold og kriminelle udviste også er underlagt underretningspligt.
  • Udrejsecenter Kærshovedgård er omfattet af cafeteria-ordning.

Udrejsecenter Sjælsmark

  • Målgruppen for beboere på Udrejsecenter Sjælsmark er primært afviste asylansøgerfamilier og afviste asylansøgere, der skal tilbageføres til et andet EU/EØS-land efter Dublin-forordningen, samt enlige og familier under åbenbart grundløs-/åbenbart grundløs haster-proceduren.
  • Beboerne er som udgangspunkt pålagt opholds- og meldepligt
  • Udrejsecenter Sjælsmark er omfattet af cafeteria-ordning.
LÆS OGSÅ:  Danmarkspremiere: Ny actionpark i Københavns

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)