Stor borgertilfredshed med kendte ansigter i hjemmeplejen

Siden november 2021 har Guldborgsund kommune kørt et forsøg med faste teams i en hjemmeplejegruppe i Sakskøbing. Den foreløbige evaluering viser, at langt størstedelen af borgerne oplever, at de får den ønskede omsorg og nærvær i forbindelse med besøg i hjemmet fra personale.

I godt og vel ét år har hjemmeplejegruppen ”Saxteam 2” i Guldborgsund Kommune arbejdet på en ny måde.

Medarbejderne arbejder i faste teams, så borgerne, der modtager hjemmehjælp, får regelmæssige besøg af kendte ansigter, når de skal have hjælp til rengøring, tøjvask, bad eller anden form for praktisk eller personlig pleje.

Forsøget i ”Saxteam 2” er sat i værk for at skabe endnu mere stabilitet, tryghed og nærvær for de ældre borgere og samtidig skabe endnu højere arbejdsglæde for medarbejderne.

Positive tilbagemeldinger fra borgerne

Guldborgsund Kommune har i forbindelse med projektet lavet et spørgeskema til de berørte borgere, som er en del ”Saxteam 2s” område.

Helt generelt er borgerne meget tilfredse med den nye fremgangsmåde. Blandt andet vægter 84 procent af de adspurgte ”nærvær og omsorg meget højt og langt størstedelen oplever, at de får den omsorg og nærvær, som de finder betydningsfuld”.

Bob Richard Nielsen, formand for Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune, udtaler:

”Vores ældre fortjener den bedst mulige omsorg og pleje, og her er relationen mellem borger og medarbejder rigtig vigtig. Forsøget med de faste teams i Saxteam 2 i Sakskøbing viser, at vi i den grad har noget at bygge videre på i arbejdet med at skabe den bedst mulige hjemmepleje. Borgernes besvarelser viser, at det skaber en større stabilitet og tryghed, at det er et fast team af hjælpere, der kommer på besøg i hjemmet, og besvarelserne viser samtidig, at langt størstedelen får den ønskede omsorg og nærvær, hvilket er meget værdifuldt for vores ældre borgere. I Ældre og Omsorgsudvalget glæder vi os til at fortsætte arbejdet med at øge kvaliteten i hjemmeplejen yderligere i et tæt og godt samarbejde med vores borgere og medarbejdere,” siger Bob Richard Nielsen.

LÆS OGSÅ:  Nu får Danmark sin første nationale strategi mod ensomhed

Ældre og Omsorgsudvalget ser frem til at få medarbejdernes evaluering af modellen i oktober samt anbefalinger til, hvor og hvordan den kan spredes i lokalt tilpassede form til flere hjemmeplejegrupper.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)