Stor kontrol af varebiler førte til adskillige sager

Tungvogncenter Nord ved Nordjyllands Politi foretog sammen med Østjyllands Politi, SKAT og Arbejdstilsynet en målrettet kontrol mod varebiler i og omkring Århus. Der blev i alt kontrolleret 180 varebiler i løbet af onsdag d. 10. marts og torsdag d. 11. marts 2021. Lovgivningen kom i brug på mange leder og kanter – og det førte til 54 sigtelser fordelt over begge dage.

 

Der var, oplyser den ansvarlige leder for indsatsen, politikommissær Claus-Kjær Pedersen, adskillige overtrædelser af godsloven.

Dette ved blandt andet ikke at have meddelt tilladelse til godstransport for fremmed regning, manglende tilknytning af tilladelse til varebilen, forkert eller manglende firmanavn, overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, overtrædelse af uddannelseskravet, farlig gods, kørsel i frakendelsestiden og adskillige overlæs.

En varebilschauffør var desuden påvirket af euforiserende stoffer og blev anholdt af politiet for at få udtaget en blodprøve.

Herudover var der tre overtrædelser af udlændingeloven og flere indberetninger til SKAT mht. undersøgelse af sort arbejde og socialt bedrageri.

Arbejdstilsynet havde ligeledes flere kritikpunkter på varebilernes læssebagsmæk og ergonomi i forbindelse med læsning/losning.

 

Flere koordinerede kontroller på vej

Kontrollen medførte rynkede bryn fra politikommissær Claus-Kjær Pedersen, der bebuder flere kontroller:

”Efter sådan et par dage, hvor det har vist sig, at der er adskillige overtrædelser, overvejer vi, hvornår næste koordineret kontrol skal være igen. Det er klart at med så mange overtrædelser, er det et fokusområde for os. Det kommer dog ikke bag på os, efter det vi har kunne se, når vi foretaget kontroller i andre byer som Aalborg, Randers og Herning.”

LÆS OGSÅ:  Bøde på over en halv million til chauffør og vognmand

Politikommissæren opfordrer dog stærkt til, at man sætter sig ind i reglerne og efterlever dem.

”Vi ser flere eksempler på, hvor man forsøger at omgå reglerne ved at låne tilladelse af en anden vognmand. Der er flere grunde til, at man har indført vandelskravet, så ikke alle og enhver kan etablere sig som vognmand – uden bl.a. først at have den fornødne uddannelse og det økonomiske grundlag,” pointerer Claus Kjær-Pedersen.

De sigtede i den aktuelle kontrol modtager bøder i størrelsesordenen mellem 1000 kr. og 35.000 kr.