Stor ros for at finde 3 mia. kr. i jobcentrene – de bør målrettes lavere skat på arbejde

Det er positivt, at ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats mener, at der bør laves en gennemgribende reform af den danske beskæftigelsesindsats, som gør systemet billigere, enklere og mere værdigt. Det har CEPOS talt for i årevis

CEPOS’ cheføkonom Mia Amalie Holstein kvitterer for gode reformforslag fra ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats, herunder at nedlægge jobcentrene.

”Jobcentrene har længe lidt under, at man fra politisk hånd har blandet socialpolitik sammen med beskæftigelsespolitik. Resultatet er et ineffektivt system med vage succeskriterier. Ser man alene på beskæftigelseseffekten, viser vores beregninger, at det koster danskerne ca. en halv million kroner at få en ledig i job. Og tilmed på en meget uværdig måde,” siger Mia Amalie Holstein og fortsætter:

”Frem for at øge det økonomiske incitament til at arbejde har man alt for længe forsøgt at presse folk i job ved at ’beskatte’ deres fritid gennem obligatoriske samtaler, cv-kurser, aktivering og krav om job-log. Det overrasker mig på ingen måde, at næsten hver fjerde borger oplever det som et uværdigt forløb. Jeg vil anbefale, at man fjerner denne ‘beskatning af fritid’, og i stedet bruger besparelsen på at sænke skatten på arbejde, så det fortsat er attraktivt at være i job, fx gennem et øget beskæftigelsesfradrag,” siger Mia Amalie Holstein, cheføkonom i CEPOS.

CEPOS’ cheføkonom glædes over, at ekspertgruppen anbefaler i endnu højere grad at tænke private aktører ind i opgaveløsningen.

”Fra 2011 til 2022 steg udgifterne til jobcenterdriften med 2,1 milliarder kroner, og det er vel at mærke i en periode med faldende ledighed. Det tyder på, at jobcentrene ikke har tilpasset medarbejderkapaciteten til det faldende antal brugere, men i stedet brugt mere og mere af deres arbejdstid på proceskrav, regler og retningslinjer. Det tyder på et stort potentiale for private aktører,” siger Mia Amalie Holstein og fortsætter:

”Der er mange måder, hvorpå de private kan bidrage. Der er allerede lavet forsøg med ’social impact bonds’, hvor private investerer i, at en gruppe personer kommer i beskæftigelse. Man kunne også have anbefalet en ’pay-for-succes’-model, så de private og offentlige aktørers incitament til at fokusere på hovedopgaven – at få folk i job – øges,” siger Mia Amalie Holstein, cheføkonom i CEPOS.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)