Straf til 10-årige? Socialrådgivere er imod

Hvis politikerne gerne vil forhindre flere børn og unge i at begå kriminalitet, skyder de med regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraternes nye aftale helt forbi målet.

–      Kriminaliteten blandt unge har været faldende i mange år, og hvis den tendens skal fortsætte, skal vi gøre mere af det, vi allerede gør i dag: forebygge at udsatte unge ryger ud over kanten med sociale tiltag, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau.

Den nye aftale betyder blandt andet, at børn helt ned til ti år kan stilles for nævnet, der har en dommer for bordenden og dermed umiskendeligt ligner en domstol. Den åbner også for, at flere børn og unge kan sendes på sikrede institutioner. Det vil modarbejde politikernes hensigt, mener Majbrit Berlau.

–      En grundlæggende forskel på det strafferetlige og det sociale system er jo, at vi i det sociale arbejde ikke som udgangspunkt skal straffe, men forebygge og hjælpe. I det arbejde tager vi også ’hårde’ midler i brug som kontante krav og tvang, når det er nødvendigt.

Men vi arbejder bredt med de unge og hjælper også med at få dem videre i livet – at finde et fritidsjob, være troværdige og vedholdende voksne, hjælpe dem ud af misbrug, for eksempel, siger Majbrit Berlau og understreger, at det netop er det sociale arbejde, som skal have æren for de seneste mange års fald i kriminaliteten blandt unge.

–      Hvis vi begynder at sende børn helt ned til ti år på sikrede institutioner, kan vi til gengæld være sikre på, at vi får flere hærdede kriminelle i fremtiden. Alene tanken er ikke det danske samfund værdig, siger hun.