Stramningerne rulles tilbage efter salamimetoden

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har præsenteret en aftale om et midlertidigt tilskud til børnefamilier ramt af det såkaldte kontanthjælpsloft. Som følge af aftalen får børnefamilier med børn i alderen 0-14 år, der er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller modtager integrationsydelse, et skattefrit børnetilskud fremover. Det skriver Berlingske.

24NYT: Aftalen er endnu en lempelse af Danmarks udlændingepolitik og endnu et hul i paradigmeskiftet.

Mange vælgere har troet på Mette Frederiksens forsikring om, at hun vil stå vagt om den stramme udlændingepolitik. Men allerede nu står det klart, at børnefamilierne på Sjælsmark skal have bedre forhold, at Lindholm skal skrottes som center for kriminelle udlændinge, at Danmark skal tage imod kvoteflygtninge, at børnefamilier, der rammes af integrationsydelsen, skal have tilskud, at adgangen til dispensation fra ghettoplanen skal udvides, og at flygtninge, der har haft job i to år, kan blive i Danmark, mens de er i arbejde.

Ligger den stramme udlændingepolitik så stadig fast? Og er paradigmeskiftet, som siger, at flygtninge skal hjem, når der er sikkert nok i deres hjemlande, dermed fortsat en realitet? Lige nu tyder alt på, at Mette F. & Co. er ved at afvikle paradigmeskiftet efter salamimetoden – skive efter skive.