Stress og ensomhed rammer studerende

Mange studerende oplever at være alene og stressede på deres studie.

Knap hver tredje studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser har i løbet de seneste seks måneder følt sig stressede hele tiden eller en stor del af tiden. Det viser en undersøgelse blandt næsten 3.000 studerende lavet af Ingeniørforeningen, IDA.

Analysen viser også, at en stor del af de studerende har været plaget af stress i en grad, så de har søgt læge, eller er blevet forsinkede på deres studie. Derudover viser resultaterne, at ensomhed på studiet er hverdag for godt hver tiende.

Det er jagten på toppræstationer, forventninger til eksamenssituationer og et generelt højt pres på studiet, der ifølge de studerende selv er hovedårsagerne til det høje stressniveau.

IDAs studietalsperson Mathias Botoft Hansen mener, at det helt forkert, at så mange i deres studietid skal stifte bekendtskab med begreber som stress og ensomhed.

”Studiet er en læringsproces, og det behøver ikke at være nemt at lære, men det er direkte usundt, når en uddannelsesstruktur er med til at forringe læringsprocessen,” siger han.

Ifølge Mathias Botoft Hansen har både uddannelsessystemet og de studerende igennem alt for lang tid været udsat for et unødigt stort pres. Han er derfor spændt på, hvornår regeringen kommer med deres bebudede nationale handlingsplan for mental sundhed for uddannelsessystemet.

LÆS OGSÅ:  Coronas påvirkning på lejeboligmarkedet: Det har sjældent været nemmere at få en bolig som studerende

“Det er jo oplagt for enhver, at der er et stort og reelt problem, og derfor er det da min klare forventning, at dette arbejde bliver højt prioriteret af regeringen, så vi kan få udviklingen vendt. Uddannelses- og Forskningsministeriet er ved at etablere et kontor for unges trivsel, så også her håber jeg på, at der vil komme konkrete bud på, hvordan problemerne bliver løst, ” siger han.

 Hvor ofte har du følt dig stresset i løbet af de seneste 6 måneder?

Hele tiden 6%
En stor del af tiden 23%
En del af tiden 31%
Lidt af tiden 34%
På intet tidspunkt af tiden 6%
Ved ikke / ønsker ikke at svare 0%
I alt 100%

Kilde: IDA’s studenterundersøgelse 2019. 2.876. studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser har svaret på dette spørgsmål.

Føler du dig ensom på dit studie.

Altid 2%
Ofte 10%
Sommetider 26%
Sjældent 27%
Aldrig/næsten aldrig 35%
Ved ikke 0%
I alt 100%

Kilde: IDA’s studenterundersøgelse 2019.  2.876. studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser har svaret på dette spørgsmål.