Styrer Mette F. mod en rigsretssag?

I midten af marts lukkede domstolene ned sammen med det øvrige offentlige Danmark grundet coronavirusset, skriver Dagbladet Information.

Siden har Justitsministeriet og direktøren for Domstolsstyrelsen afvist, at det var regeringen, der lukkede domstolene og afgjorde tidspunktet for genåbning.

Mødereferater fra møder i den krisestab, som Domstolsstyrelsen nedsatte 11. marts efter nedlukningen, forstærker imidlertid mistanken om, at det var regeringens beslutning.

Juridiske eksperter vurderer, at referaterne underbygger, at beslutningen blev truffet af regeringen. ”Det er ikke i overensstemmelse med retsplejeloven og dermed ikke i overensstemmelse med grundloven”, siger Jonas Christoffersen, der er advokat og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, til Information.

Når sagen er kontroversiel, skyldes det, at det i Grundloven fastslås, at domstolene skal være uafhængige.