Styrk dine kompetencer med en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Hvis man som ungt menneske har nogle særlige fysiske eller psykiske udfordringer, kan det være vanskeligt at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på et af landets gymnasier, handelsskoler eller tekniske skoler. Det betyder ikke, at løbet er kørt, og man ikke kan få sig en god ungdomsuddannelse. I stedet kan tage en ungdomsuddannelse med STU, som står for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Med en sådan form for ungdomsuddannelse kombinerer man almindelig faglig skoleundervisning med, at de studerende lærer praktiske færdigheder, både på skolen og i praktik hos forskellige virksomheder.

Hvis man som ung går i folkeskole nu og ikke føler, at man kan tage på gymnasiet kan man henvende sig til sin folkeskole og kommunen i sin by og få en henvisning til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. En særligt tilrettelagt uddannelse har nogle kompetencer, som kan varetage elever, som har nogle fysiske og psykiske udfordringer. Her er fire grunde til, at en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er god for elever, der har nogle udfordringer, men som stadig ønsker en god ungdomsuddannelse.

1. En STU sætter den enkelte elev i fokus

På mange af landets ordinære ungdomsuddannelser kommer der flere og flere elever i de enkelte klasser, hvilket fjerner fokus fra den enkelte elev. Hver elev har altså lærerens opmærksomhed i kortere tid, hvilket forringer den enkeltes faglige niveau. STU er som uddannelse meget mindre, så der er mere tid til den enkelte elev, og lærerne ser mere elevernes individuelle kompetencer og udfordringer.

Læs også: Hvad er STU?

2. Eleven bliver gjort til sin videre færd i livet

Man kan spørge sig selv, hvilke døre en særligt tilrettelagt uddannelse åbner. Man er ikke mere begrænset som ungt menneske, hvis man tager en anden vej i uddannelsessystemet end dem, der tager en ordinær gymnasial uddannelse. STU gør eleven klar til videre uddannelse og arbejde, og giver eleven grundig oplysning omkring fremtiden. Det er altså ikke en ulempe, at tage en anden type ungdomsuddannelse.

3. Et nært forhold til lærere

På en STU har man løbende samtaler med sine lærere og en psykolog for at tale om, hvordan det går på uddannelsen. Dette er unikt og et godt tilbud til elever, der har nogle vanskeligheder. Eleven får derfor et nært forhold til sine undervisere og får kendskab til egne kompetencer og udfordringer, og eleven lærer hvordan den allerbedst kan arbejde med de ting, vedkommende er gode til.

4. Samarbejd e mellem skole og hjem

På en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse ligger man vægt på, at man har godt forhold til elevens forældre, og at forældrene har et godt forhold til skolen. Det kan være vanskeligt at sende sit barn af sted på en uddannelse, man måske ikke kender så godt i forvejen, så det er vigtigt, at der skabes en god relation mellem skole og hjem. Ved en sådan god relation får eleven på skolen også en bedre oplevelse af tryghed.

En STU kan give eleven med særlige udfordringer en god ungdomsuddannelse, som vedkommende kan bruge i fremtiden på arbejdsmarkedet på lige fod med andre.