SUNDHED: Fortsat massiv overbelægning på sygehusene

Ældre svækkede patienter tvinges fortsat i stor målestok til at ligge i senge på gangene, i skyllerum eller på overfyldte sengestuer, når de er indlagt på sygehuset. Problemet med overbelægning på de medicinske afdelinger bliver ved med at vokse og vokse. Det fremgår af en ny evaluering fra Sundhedsministeriet, der viser, at andelen af sengedage med overbelægning på landets sygehuse er steget det seneste års tid – fra 0,46 til 0,59 procent – stik mod de politiske løfter og til trods for, at der er afsat flere hundrede millioner kroner til at bekæmpe overbelægningen.

Kilde: Berlingske, 13.09.2018

Kommentarer