SUNDHED: Fortsat titusindevis af lægefejl

Der kommer fortsat beretninger om lægefejl, der får alvorlige konsekvenser for patienterne.

En rapport om såkaldte diagnosticeringsfejl har for nylig afdækket omfanget af sager, hvor det trækker ud med at få stillet diagnosen, eller hvor der stilles en forkert diagnose – med alvorlige og nogle gange fatale konsekvenser til følge.

De seneste 10 år har 7.600 patienter fået tilkendt erstatning i det danske sundhedsvæsen for skader, som de har pådraget sig i sager, der involverer en diagnosticeringsfejl.

I over 600 af tilfældene vurderes fejlene direkte at have medført patienternes død.

Ligeledes indberettes der år efter år titusindevis af såkaldte utilsigtede hændelser om situationer, hvor det gik galt – eller var tæt på.