Sundhedsvæsenet må tilbage på sporet

Vi skylder patienterne, at der arbejdes målrettet på få normaltilstande på sygehuse og andre steder i sundhedssystemet. Kræftens Bekæmpelse peger på, at det især er vigtigt, at patienter med symptomer på kræft kommer hurtigt i udredning.

Under coronakrisen har sundhedsvæsenet, sundhedspersonalet, patienterne og de pårørende været under stort pres med aflyste og udskudte behandlinger og patientrettigheder, der er sat midlertidigt ud af kraft.

I de kommende måneder skal de pukler, der er opstået i krisen, afvikles. Det gælder også på kræftområdet, hvor patienterne har holdt sig tilbage. Under krisen har færre danskere med symptomer på kræft søgt læge, hvorfor der også har været langt færre nye kræftpakkeforløb. Det er bekymrende, mener Kræftens Bekæmpelse.

– Vi frygter, at vi i den kommende tid vil opleve, at kræftpatienter præsenterer sig i mere fremskredent stadie af deres kræftsygdom, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Lyt til regionerne

Han udtrykker bekymring for, om kapaciteten til kræftbehandling er tilstrækkelig, når de patienter, der i coronatiden har holdt sig tilbage, igen går til læge.

– For kræftpatienterne er det vigtigt, at sundhedsvæsenet hurtigst muligt kommer tilbage på sporet, hvor patienter med kræftsymptomer ikke tøver med at søge læge, hvor kræftscreeninger gennemføres planmæssigt, og alle med kræftsymptomer er sikre på at komme hurtigt i gang med udredning og et evt. pakkeforløb, fastslår Jesper Fisker.

LÆS OGSÅ:  Statsministers liv var i fare – "Det kunne have gået begge veje"

Det er ifølge Kræftens Bekæmpelse afgørende vigtigt, at regeringen lytter til regionerne i økonomiforhandlingerne, så genopretningen bliver økonomisk mulig.

– Hver tredje af os får kræft, inden vi fylder 75 år. Behandlingen af kræft og tilrettelæggelsen af behandlingsforløbene er heldigvis blevet bedre, så langt flere overlever kræft. Den positive udvikling skal vi holde fast i, understreger Jesper Fisker.