Sundhedsvæsenet tilbyder overflødige og skadelige behandlinger

Sundhedsvæsenet tilbyder i dag langt flere behandlinger end tidligere uden at vide, om de er til gavn for patient og samfund, skriver læge Ida Donkin i Berlingske.

”Undersøgelser viser, at op mod 90 pct. af de behandlingstilbud, vi har i sundhedsvæsenet, er uden klar dokumentation for gavn. Og det skønnes, at omkring 20 pct. af det, vi gør, er overflødigt eller direkte skadeligt.

Der er politisk kapløb om at overbyde på patientrettigheder og behandlingsmuligheder uden fagligt belæg (se bare på behandlingsgarantien, cannabisordningen, og det nylige forslag om at give alle førstegangsfødende ret til to dages indlæggelse).

Det, der mangler, er ganske enkelt prioritering. Vi kan ikke gøre det hele. Vi skal ikke gøre det hele. Vi skal nøjes med at gøre det, der virker. Der hvor vi har faglighedens ord for, at behandlingen eller undersøgelsen rent faktisk gavner patienten. Og skal resultatet være den bedste behandling for den enkelte, er det bydende nødvendigt, at det er fagligheden, der står bag prioriteringen. Ikke politiske forsøg på vælgertække”.