Svar på tiltale: Berlingske angriber 24NYT for brug af utroværdig kilde – men kilden er Berlingske selv

Den 30. marts har Berlingske bragt en særdeles kritisk artikel om 24NYT. Selv om artiklen sætter 24NYT i negativt lys, kan vores netavis ikke være helt irrelevant, når Berlingske finder det påkrævet at bruge 3 hele sider i den trykte udgave for at svine os til.  

Og som bekendt er dårlig omtale bedre end ingen omtale. Berlingskes artikel er en uvurderlig markedsføring, for der er fortsat mange, der ikke har hørt om 24NYT. Det skal Tom Jensen og hans unge graverjournalister have tak for.

Pseudoborgerlig avis i eksistenskrise

Når Berlingske har besluttet at bruge sit tæskehold – de såkaldte graverjournalister – til at ”grave snavs” op om 24NYT, skyldes det ændrede markedsforhold. Det danske mediemarked har nemlig i mange år været monopoliseret af de store etablerede dagblade som Berlingske, Politiken, JP og Information. De frygter de ”alternative” netaviser som 24NYT, fordi de ”nye frække drenge i klassen” er ved at true deres hyggelige statsstøttede monopol – og det koster markedsandele.

Mange læsere føler, at Berlingske svigter dem, når det kommer til dækningen af såvel national som international politik. Derfor går de over på alternative nyhedssites som 24NYT for at få den viden og de perspektiver, som de ikke får fra Berlingske. Ifølge journalisten.dk kunne Berlingske i første halvår af 2018 notere en læsertilbagegang på 13-14 pct. Og i marts 2018 har Berlingske fyret 93 medarbejdere. Det kan ikke komme bag på nogen.

Berlingske gør danskerne dummere

I 2016 har Berlingske fået en række venstreradikale stemmer ind i debatten samtidig med, at antallet af indlæg fra tunge debattør-profiler på den nationalkonservative fløj er faldet drastisk. Berlingskes journalistik har fået en kraftig venstredrejet slagside, hvilket skinner igennem i avisens daglige artikler, beretninger og vinkling af historier, ikke mindst i avisens ledere.

Berlingskes spalter fyldes dagligt med indlæg fra ukendte pseudointellektuelle, pseudoeksperter og pladderhumanister, cand. magistre i humanistiske fag, museumsdirektører, tredjerangs forfattere og eksperter, SOSU-assistenter, studerende, gymnasielever og andet venstreradikalt godtfolk.

Fælles for nævnte indlæg er, at de er skrevet af folk, som ikke har nogen kvalificeret mening om væsentlige samfundsemner og som enten fylder avisens spalter med banaliteter eller informationer, som kun er relevante for en meget snæver kreds. Med Tom Jensens ord er der imidlertid behov for at få disse stemmer ind i debatten, da de ”nuancerer debatten og gør os klogere”. Læserflugten fra Berlingske tyder imidlertid på, at læserne er trætte af avisens endimensionelle, unuancerede og venstredrejede indhold, som gør dem dummere.

24NYT gør danskerne klogere

24NYT er en ung systemkritisk netavis, der ligger solidt placeret i toppen af danskernes foretrukne online medier, når det gælder antallet af sidevisninger, ”likes”, kommentarer og delinger. 24NYT.dk har således ca. 1 mio. artikelvisninger om måneden samt adgang til ca. 80.000 Facebook-brugere.

24NYT eksistensberettigelse er at nuancere samfundsdebatten, der er lukket hermetisk i et venstreradikalt ekkokammer. Vi nuancerer debatten, fordi de etablerede medier som Berlingske svigter deres rolle som neutrale og objektive, idet de har monopoliseret politisk korrekthed og domineres af venstreradikalt tunnelsyn.

Da Berlingske er en del af det venstreradikale propagandaapparat, er avisens dækning hverken fair eller afbalanceret. Berlingskes journalister filtrerer nemlig virkeligheden for læserne for at sikre, at samfundsdebatten foregår ud fra en venstreradikal, indvandrervenlig, globalistisk, multikulturel, EU-venlig, FN-venlig, antiamerikansk og antiisraelsk dagsorden, verdenssyn og verdensbillede.

24NYT ser det som sin opgave at danne modvægt til Berlingskes dækning ved at levere den kontekst og de perspektiver, der gør læserne klogere. Vi sikrer en fair og afbalanceret dækning ved at vinkle nyheder og historier, som i øvrigt ofte stammer fra Berlingske, ud fra en stik modsat dagsorden, verdenssyn og verdensbillede.

Manipulatorisk bestillingsarbejde

De såkaldte medieeksperter, som Berlingske har hyret til at grave snavs op om 24NYT, har samstemmende konkluderet, at 24NYT er et ”junkmedie”, der bringer ”fake news”. Opdragsgiveren får som bekendt de konklusioner, der betales for. Berlingskes konklusioner synes at have været defineret på forhånd, og så skulle opportune medieeksperter understøtte dem med deres autoritet og professortitler. Eksperternes analyse ligner derfor et stykke manipulatorisk bestillingsarbejde, der skulle kaste smuds på 24NYT.

Medieeksperterne konkluderer, at ”24NYT’s artikler er junk news kendetegnet ved vildledende overskrifter, brug af utroværdige kilder og partisk rapportering”.

Det er korrekt, at vi ofte bruger dramatiske overskrifter, der skal fange læsernes opmærksomhed, men det er almindelig praksis i branchen (jf. Ekstrabladet, BT osv.).

99 pct. af de nyheder, som 24NYT bringer og kommenterer (i sektionen ”Fra andre medier”), og som Peter Bro kalder ”junk news”, kommer fra danske medier (primært Berlingske, Børsen og JP) samt udenlandske medier (primært Reuters, CNN, Fox News og Breitbart). Alle vores nyheder er forsynet med et link til kilden, og det er derfor helt hen i vejret, at Peter Bro betegner ovennævnte kilder (herunder Berlingske) som “utroværdige” og deres nyheder som ”falske”.

Som nævnt ovenfor vinkler Berlingske sine nyheder og historier ud fra en venstreradikal, indvandrervenlig, globalistisk og multikulturel dagsorden, mens 24NYT vinkler nyheder og historier ud fra den stik modsatte dagsorden. Peter Bro kalder det ”partisk rapportering”, men vi foretrækker at tale om ”teamwork”. Sammen leverer vi en fair og afbalanceret dækning.

Underlødigt analysearbejde

Blandt ”medieeksperterne” på Berlingskes tæskehold er en Mark Ørsten, som Berlingske i jan. 2019 har hyret til at grave snavs op om Socialdemokratiet, idet partiet formastede sig til at kritisere de etablerede medier. Ørsten har i et indlæg fremsat en række påstande, som var vrøvl i strid med international medieforskning.

Det ekstremt lave kvalitetsniveau i de fem medieeksperters gennemgang af 24NYT’s artikler fremgår bl.a. af deres spørgsmål til vores nyhed om muslimske piger, der ikke bidrager til samfundet.

Havde medieeksperterne ulejliget sig med at læse Berlingskes artikel af 9. marts om ”Kvindelige efterkommere der dropper uddannelse og arbejde”, ville de have opdaget, at vi i vores nyhed har brugt direkte citater fra omtalte artikel. Det er derfor useriøst og helt ude i skoven, at medieeksperterne beskylder 24NYT for ”voldsom generalisering” med henvisning til citater, der stammer fra Berlingskes egen artikel.

Socialdemokratiet og Diyanet

Berlingske har udvalgt 24NYT’s artikel ”Socialdemokratiet godkender jihad-moskeer: jøder og bøsser skal dræbes” som udgangspunkt for kritikken. Nævnte overskrift kan åbenbart fejlfortolkes derhen, at Socialdemokratiet støtter opførelsen af moskeer, fordi disse opfordrer til drab på bøsser og jøder. I stedet for at gøre os opmærksom på fejlen, så den kunne rettes, har Berlingske imidlertid valgt at bruge omtalte historie til at desavouere og tilsvine 24NYT.

Det er et ubestrideligt faktum, at de fleste af de 30 Diyanet-moskéer herhjemme er godkendt af socialdemokratiske borgmestre i samarbejde med Diyanet, der har ansøgt om tilladelse til at opføre moskéerne. Det er typisk kommunalbestyrelsen, der tager stilling til, om grundlæggelsen af en moské kan imødekommes, og det sker i samarbejde med den ansøgende organisation, i dette tilfælde Erdogans Diyanet i skikkelse af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Selv om der således ikke har været tale om et formaliseret samarbejde, er et mangeårigt samarbejde mellem Erdogans Diyanet og socialdemokratiske kommuner et faktum.

Diyanet og drab på jøder

Det er også et faktum, at de tyrkiske moskéer prædiker den radikale hanafi-retning. Hanafi-retningen bygger på religionens absolut drabeligste skrifter, haditherne (profetens sædvane) Sahih Muslim og Sahih Bukhari. Begge hadither indeholder en lang række opfordringer til hellig krig og brutale afstraffelser som bl.a. stening. Sahih Muslim indeholder desuden den ordre om at udslette jøderne, som imamen Monzer Baajour netop er blevet idømt seks måneders betinget fængsel for at citere:

“Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: “O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham.”

Islam og antisemitisme

Berlingskes medieeksperter mener åbenbart, at enhver tilfældig person med muslimske rødder kan bruges som ekspert i islam og antisemitisme. For at understøtte deres påstand om, at antisemitisme ikke kan kædes sammen med islam, har de spændt Socialdemokratiets folketingsmedlem, Lars Aslan Rasmussen, for deres propagandistiske vogn. Vi mener, at det er helt ude i skoven at bruge Lars Aslan Rasmussen som autoritet og ekspert i islam og antisemitisme. At antisemitismen er fast inventar i islam er et ubestrideligt faktum, og der kan henvises til omfattende forskning og litteratur om emnet, f.eks.:

Vi er ikke Holdningsløse Tidende

Medieeksperterne kritiserer 24NYT for at blande nyheder med holdningstilkendegivelser, og det er korrekt. At Berlingskes eksperter ikke bryder sig om det, er det deres eget problem.

Vi har stærke holdninger til de tendentiøse vinklinger, som de etablerede medier inkl. Berlingske har på deres nyheder og historier, og vi kommer med holdningstilkendegivelser for at sikre en fair, afbalanceret og nuanceret dækning. Det gør vi ved at sætte nyhedsstof og historier i et perspektiv, der understøtter en anden dagsorden end den venstreliberale, som er dominerende i de gamle medier, herunder Berlingske.

Nedenstående nyhed, hvor kilden er Danmarks Statistik, viser, hvordan vi nuancerer budskabet i en nyhed gennem en holdningstilkendegivende kommentar (markeret med blåt), så læseren kan få det fulde billede:

3.559 nye indvandrere i 2018

I alt 3.559 personer søgte om asyl i Danmark i 2018, hvilket er stort set det samme antal som i 2017. Det skriver Danmarks Statistik.

Der er dog store udsving for de enkelte lande. Statsborgere fra Eritrea ligger i top med flest asylansøgninger i 2018, hvor 680 søgte asyl i Danmark. Det er en stigning på 84 pct. i forhold til året før.

På andenpladsen ligger syriske statsborgere med 604 asylansøgninger, hvilket er et fald på 30 pct. i forhold til 2017.

Som nummer tre kommer georgiske statsborgere med 402 asylansøgninger i 2018. Det er mere end en firdobling af antallet i 2017.

Politikerne turnerer med det glade budskab om det lave antal asylansøgere.

Erfaringen viser imidlertid, at et lavt tal med tiden eksploderer og bliver til høje tal, idet de, der får opholdstilladelse, efterfølgende søger familiesammenføring.

Det var tilfældet med de 6.000 tyrkiske gæstearbejdere, som kom til Danmark i 1970’erne. Pr. 1. jan. 2017 var der mindst 62.000 personer i Danmark med tyrkisk baggrund.

Generel mangel på kvalitet på Berlingske – både i indhold og form

For at sætte prikken over i’et afslutter Henrik Jensen og Chris Kjær Jessen deres kritiske artikel med at skrive: ”Berlingske har for læsevenlighedens skyld rettet stave- og slåfejl i de citerede artikler fra 24NYT”.

Da 24NYT er en lille iværksætter-avis uden personale, der kan tage sig af korrekturlæsning, er vi lovlig undskyldt, når der ind imellem smutter en stavefejl.

Det er til gengæld meget pinligt og uprofessionelt, at der i det Berlingske, som kalder sig ”en professionel avis”, vrimler med stavefejl grundet manglende kvalitetssikring. På en tilfældig dag (den 29. marts) har vi således fundet følgende fejl i Berlingskes artikler (markeret med rødt):

Theresa May forsøger kreativ finte for at få Brexit-sejr i hus

Poul Høi hoi@berlingske.dk

To grunde til at splitte skilmissen op

især tre grupper af parlamentarikere, som hidtil har stemt mod aftalen. Nemlige de konservative brexiteers, det nordirske DUP samt Labour-medlemmer, som er valgt i kredse, der stemte overvældende for Brexit.

Nordirland er fortiden ikke død. Den er ikke engang fortid

Poul Høi hoi@berlingske.dk

Hans ord får tilsyneladende ikke gæsterne til at panikke, og måske er det, fordi de alllerede har tilpasset sig risikoen for bomber, som de tilpasser sig risikoen for dårligt vejr.

Tavern in the Town er et ragnerok af mennesker stakket oven på hinanden, af skrig om hjælp,

Men hun er også vred på politiet i Birmingham og de britiske myndigheder, som af uransaglige årsager ikke kan finde nøglebevismateriale

Jo, Anders Vistisen har en pointe i sin kritik af mediernes dækning af EU

Kronik Jeppe Matzen

Historien om »En million demonstranter« blev samme dag bragt i Remain-avisen The Guardian, der havde sit tal fra arrangørerne af Remain-kampagnen Peoples Vote.

Tallet »En million« var altså Remainkampagnens PR for EU eller »alternative fakta«, sådan som

Sandt nok var Leave-kampagnens løfte om, at Brexit kunne skaffe 350 millioner ekstra pund til det britske sundhedsvæsen, NHS, løgnagtig

Løkke har givet toppen og snyderne bedre vilkår

Mogens Lykketoft er fhv. minister og formand (S)

regionale folkestyre og på at bane vejen for privatisering. Rigsrevisonen påviste for nogle år siden,

Alle taler om rentekurven og recession

Sara Sjølin sasj@berlingske.dk

efterfølgende ændret deres renteprognoser, så de ikke planlægger at stramme pengepolitiken i 2019,

Swedbank har lært af Danske Bank: Derfor blev dansk topchef fyret

Stefan Singh Kailay sska@berlingske.dk, Søren Martin Olsen sren@berlingske.dk

Han påpeger, at det form En af de store fejl i Danske Bank-sagen var, at der gik så ekstremt lang tid, før der blev taget hånd i hanke med ledelsen. entlig har gjort forudsætningerne for en fyring klarere, at Birgitte Bonnesen i en årrække også var chef for Baltikum.

Flot comeback til norsk økonomi

Ulrik Bie

Fastlands-BNP medregner ikke udvindelsen af olie og gas, rørtransport og udenrigssøtransport.

Manglen på arbejdskraft betød, at norske virksomheder massivt importerede arbejdskraft, især fra Østeueropa.

Skam dig, Berlingske.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)