Sverige slår kedelig rekord – så mange 15-årige kan ikke tale svensk!

En meget stor andel af eleverne i svenske skoler kan ikke tale svensk.

I en netop gennemført global PISA-undersøgelse slår Sverige en kedelig verdensrekord: Sverige ligger helt i top i listen over undersøgelsens 79 lande, når det gælder andelen af 15-årige, som ikke taler sproget i det land, de bor i.

Det fremgår af den seneste svenske PISA-rapport.

Flere end hver 10.

11,1 procent af de 15-årige skoleelever i den svenske PISA-undersøgelse blev udelukket fra testen, fordi deres svenske er så dårligt, at man ikke engang kan teste dem.

Mere end hver 10. i en ungdomsårgang i Sverige taler altså ikke svensk. Rapporten fortæller, at udelukkelsen af de mange elever skyldes “de migrantstrømme, som den store flygtningekrise i 2015 afstedkom”.

Der ligger formenligt et enormt arbejde forud for de svenske myndigheder, hvis de skal sikre tilstrækkelig integration og uddannelsesparathed af disse mange unge.

Forfejlet integration smadrer økonomien

De svenske kommuner kæmper allerede nu med økonomien, fordi mange indvandrere ikke formår at forsørge sig selv.

Ifølge en dugfrisk rapport fra Handelens Forskningsinstitut formår kun 37 procent af landets indvandrere at tjene, hvad der svarer til minimumslønnen i Sverige – ca. 15.000 danske kroner – efter hele 15 år i landet.

46 procent af indvandrerne forsørges efter 15 år i Sverige stadig helt eller delvist af de svenske skatteydere.

80 procent af Sveriges kommuner må foretage nedskæringer i 2020, godt en tredjedel har valgt simpelthen at køre med underskud. Hver anden svensk kommune er ramt så hårdt, at de er nødt til at skære i støtten til samfundets svageste – fysisk eller psykisk handikappede.