SVM har mistet appetitten på flere møgsager

Efter bededags-sagen og koran-sagen har SVM mistet appetitten på flere møgsager. Berlingske skriver, at den tidligere regerings målsætning om at tvangsfordele gymnasieelever var ifølge undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) ”urealistisk”. Undervisningsministeren vil nu skifte fokus fra gymnasietvang baseret på forældrenes indkomst til at flytte ressourcer til de gymnasier, der ikke kan tiltrække elever.

“Først var det forældreindkomst, så var det transporttid. Nu åbner undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) for, at et nyt kriterie skal tages mere i brug, når landets gymnasieelever skal fordeles: Den fri vilje.

Regeringen dropper målsætningen om at begrænse antallet af ikkevestlige elever til 30 procent – i hvert fald hvis der bor mange elever med den baggrund i området. Ministeren vil skifte fokus fra at fordele elever på gymnasierne til at fordele ressourcer til gymnasier baseret på deres optag.

Hos Danske Gymnasier er formand og rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers ikke ubetinget tilhænger af ministerens tanker. ’Vores erfaring er, at man ikke kommer i mål med at fordele penge’, siger han”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)