SVM svækker virksomhedernes retssikkerhed

Folketinget vedtog i marts 2020 en ny epidemilov, som afskaffede også retten til erstatning for tab forårsaget af myndighedernes foranstaltninger til bekæmpelse af en epidemi. Epidemiloven fra marts 2020 er siden revideret og det nye er, at regeringen ikke vil genindføre retskravet på erstatning, skriver Ole P. Kristensen i Berlingske.

”Frederik Waage, juraprofessor ved Syddansk Universitet kalder det en markant svækkelse af retssikkerheden for virksomhederne, at de ikke har et retskrav på erstatning, når det er politikere og embedsmænd, der skal bestemme virksomhedernes kompensation for myndighedsskabte tab.

Det kan være berettiget at påføre samfundet tab for at bekæmpe en pandemi. Men det tab skal ikke bæres af de borgere og virksomheder, som mere eller mindre tilfældigt bliver ramt af tiltagene. Tabet må fordeles solidarisk på alle skatteborgere. Det var i hvert fald ikke rimeligt at vælte omkostningerne over på de virksomheder, der mere eller mindre tilfældigt blev ramt og gøre virksomhederne afhængige af hjælpepakker.

Retskravet på erstatning må genindføres i epidemiloven både af hensyn til retssikkerheden og for at sikre, at politikere og embedsmænd ikke laver indgreb uden hensyn til de samfundsmæssige omkostninger”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)