Internationalt

Britiske domstole: Sharia-ægteskaber er ugyldige ifølge engelsk lovgivning

Appeldomstolen er den andenhøjeste retsinstans i England og Wales, næst efter højesteret. Den har afgjort, at den islamiske ægteskabskontrakt, kendt som nikah på arabisk, er ugyldig ifølge engelsk lov. Den skelsættende domsafgørelse har vidtrækkende konsekvenser. På den