Kriminalitet

Ny lov taget i brug for første gang

13. juli 2018 24NYT 0

Et 32-årigt prøvemedlem af Bandidos er af Retten i Glostrup blevet idømt 4 ½ års opholdsforbud i samtlige Bandidos-klubhuse i Danmark. Det er første gang, at de nye regler i Straffelovens paragraf 79a om opholdsforbud