Danmark

Syvende år i træk med færre fængselsbetjente

Til trods for Kriminalforsorgens store rekrutteringsindsats falder antallet af fængselsbetjente stadig. Der er 450 færre betjente end i 2013. Når fængselsbetjente oplever, at der mangler kollegaer rundt om i landets fængsler og arresthuse, så er det

Danmark

Søren Pape lovede over 250 flere betjente

For halvandet år siden lovede justitsministeren over 250 flere betjente i Kriminalforsorgen. Siden er antallet af fængselsbetjente faldet. Det var med et mål om at styrke sikkerheden og trygheden for personalet, at en politisk forligskreds

Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde er enig i, at der mangler fængselsbetjente. Men han mener ikke, at man kan sammenligne den nuværende situation med situationen for fem år siden. ”Den måde vi udfører opgaverne på, er på mange områder ændret. Vi har lukket fængslerne i Vridsløselille, Kærshovedgård og Møgelkær og koncentreret fangerne på færre matrikler. Vi har desuden åbnet et nyt fængsel, som kræver mindre personale, vi har byttet betjente ud med institutionsmedarbejdere, lavet personalebesparende bemandingsmodeller for udvisningsdømte, flyttet betjente væk fra administrative opgaver, nedbragt sygefraværet og ansat mere end 130 nye transportbetjente. Det påvirker alt sammen behovet for betjente,” siger han. Der er dog også faktorer, som trækker i den anden retning. Antallet af bandeindsatte er øget i løbet af de seneste fem år. Samlet set er belægget i de lukkede fængsler – som kræver flere betjente – øget med 150 indsatte. Direktøren er opmærksom på, at denne udvikling skaber behov for flere betjente: ”Det forskyder balancen i den anden retning, og det håndterer vi blandt andet med forstærkningsholdet og bandeforstærkninger,” siger han. Der er altså flere parametre i spil, men hvor mange betjente vurderer direktøren, at Kriminalforsorgen mangler? ”Man kan ikke lave en præcis beregning, men hvis vi tager udgangspunkt i vores overarbejde og planlagte ekstravagter, vil jeg tro, at vi mangler omkring 200 betjente,” siger Thorkild Fogde. Thorkild Fogde medgiver, at man endnu ikke har fået ansat det nødvendige antal betjente, men han påpeger også, at flerårsaftaleperioden langt fra er udløbet endnu. ”Desuden ændrer situationen i Kriminalforsorgen sig fortsat løbende. Siden flerårsaftalen er der blandt andet truffet beslutning om både en ungekriminalforsorg, et uddannelsescenter i Vestdanmark og et udrejsecenter på Lindholm for nu bare at nævne tre markante eksempler.” ”Der sker hele tiden interne bevægelser i vores samlede personaleregnskab, så man kan ikke bare gå ind og lægge til og trække fra ud fra tidligere års personaletal. Tilbage står dog, at vi mangler folk lige nu, og at vores personale har for meget overarbejde. Det er utvivlsomt,” siger direktøren.
Danmark

Der mangler mindst 500 fængselsbetjente

Der er lige så mange indsatte i fængslerne, som for fem år siden, men der er 500 færre betjente. For få år siden krævede 4.000 indsatte et opsynspersonale på 2.650. Nu skal 2.150 fængselsbetjente klare

Danmark

Fængselsbetjent overfaldet af indvandrerbandemedlem

En fængselsbetjent blev i dag overfaldet af en LTF’er i Nyborg Fængsel. Der var tale om et umotiveret overfald i fængslets gårdtursareal, hvor den mandlige betjent blev slået med knytnæve i hovedet og sparket flere

NB

Nyt overfald i Storstrøm Fængsel

En fængselsbetjent er blevet ramt med knytnæveslag i hovedet af en LTF-relateret fange i Storstrøm Fængsel. Overfaldet sker i det øjeblik, betjenten træder ind på fangens celle. Fangen rammer betjenten på siden af hovedet og