Danmark

Danmark får nyt parti i Folketinget

7. november 2019 24NYT 0

Den tidligere indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, har – sammen med frafaldne Liberal Alliance-medlemmer – stiftet et nyt parti. Paritet har fået navnet ‘Fremad’. Det har været rygtet i flere uger, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille, som