Danmark

Dansk Folkeparti: Straffen for hash-smugling skal firedobles

2. december 2017 24NYT 0

Kronik: Strengere straf for hash-smugling – meget strengere! Af Peter Skaarup, gruppeformand for Dansk Folkeparti Hvis vi skal bandekriminaliteten til livs, skal vi have strafferammen for hash-smugling markant op. En firedobling af straffen for at […]

Advertisements