Danmark

Wi-Fi-hotspots på vej i 15 kommuner

15 danske kommuner får hver 15.000 euro fra EU til at etablere offentlige wi-fi-hotspots, som giver borgerne adgang til hurtigt og gratis internet. Med WIFI4EU gennemførte EU-Kommissionen i november en ansøgningsrunde, hvor der blev givet