Teleskandalen bør undersøges af uvildige eksperter

Teleskandalen er så omfattende, at det rokker ved borgernes tillid til retssystemet. Teleoplysninger, der i tusindvis af retssager hver år bruges til at ”placere” tiltalte bestemte steder og dermed få dem dømt, kan være mangelfulde, fejlbehæftede, urigtige. Så nu venter et omfangsrigt oprydningsarbejde. Det skriver Berlingske.

Omkring 10.000 sager skal granskes og et ukendt antal sagsakter gennemgås. Og ifølge den øverste chef for landets anklagere, Rigsadvokaten, skal undersøgelsen foretages af, ja, politiets øverste ledelse – Rigspolitiet – og Rigsadvokaten selv. Men når den danske ordensmagt skal se sig selv i sømmene, kan man så stole på resultatet? Ifølge flere af landets juraeksperter er én ting sikkert. Hvis politiet står bag kulegravningen, mister undersøgelsen legitimitet.

Risikoen ved at lade politiet stå for granskningen kan være, at snittet lægges sådan, at så få sager som muligt tages op til nærmere efterprøvelse. Som part i sagen har politiet jo ikke nogen stor interesse i, at rigtig mange sager skal frem i lyset”, vurderer professor i strafferet ved Københavns Universitet, Jørn Vestergaard.

24NYT: I bananrepublikken Danmark er det ikke ualmindeligt, at de skyldige undersøger sig selv.

I september 2015 kom Djøf’s Bo Smith-udvalg med sin rapport om den moderne embedsmand. Ifølge Michael Gøtze, professor, ph.d., Det Juridiske Fakultet, KU, skinner det igennem, at der er tale om et partsindlæg til støtte for frifindelse af det inkompetente embedsmandsapparat.

I forbindelse med skandalen i SKAT var det Skatteministeriets interne revision, og ikke eksterne uvildige eksperter, der undersøgte sagen.

I forbindelse med hvidvask-skandalen i Danske Bank har Finanstilsynet qua en intern undersøgelse fundet, at det har levet op til sin forpligtigelse i forhold til tilsynet med Danske Bank i hvidvask-perioden 2007 til 2018.

Politiet har i mange år undersøgt sig selv, når der bliver klaget over dem.

Når en borger herhjemme klager over politiet i dag, bliver sagen afgjort og behandlet af statsadvokaten, der til daglig arbejder sammen med flere led i politistyrken. Der er bare det problem, at statsadvokaterne arbejder meget tæt sammen med politiet, og ofte er det politifolk, som sættes til at efterforske klagerne, og ikke uvildige eksperter.

Derfor burde teleskandalen undersøges af uvildige eksterne folk.