Tillidssamfundet er ramt af mistillid

Det danske samfund er ramt af misbrug og mistillid, skriver den tidligere udenrigsminister, Per Stig Møller, i Berlingske.

Ved siden af tillidssvigtet i den offentlige sektor ser vi overdreven selvtillid i dele af den private sektor. Siden bankkrisen i 2008 har kontrolsvigt i Nordea og Danske Bank skabt nye skandaler. Andre monopollignende virksomheder såsom Nets forgylder i toppen og fyrer i bunden.

Det er ikke blot borgernes tillid til de offentlige beslutningstagere, som viger. Det gør beslutningstagernes tillid til borgerne også. Derfor indskrænkes den personlige frihed i retsplejen, og justitsministeren mener, at mere overvågning giver mere frihed.

Dette tillidsnedbrud har vist sig i store dele af den vestlige, demokratiske verden. Når man ikke har tillid til beslutningstagerne, men føler, at samfundets spidser tager, hvad der passer dem, oplever man sig som kørt hen over af de højere magter, der styrer, fyrer og kontrollerer alle andre.

Denne langsomme, men sikre underminering af tilliden i det, vi ellers opfattede som et tillidssamfund, indvirker naturligvis på opfattelsen af demokratiet. En analyse gennemført i syv EU-lande viser, at kun halvdelen af de unge mener, at demokrati er en velegnet styreform.

24NYT: I dansk selvforståelse er Danmark et højtillidssamfund. Vi ligger også konstant i toppen af målinger af tillid i samfundet. Men der er meget, der tyder på, at vores tillid til velfærdssamfundet og til andre borgere er på retur. Læs mere her.

Kommentarer