Tiltalt for hjemmerøverier og tricktyverier hvor covid19 er brugt som påskud

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har rejst tiltale mod fire personer som bl.a. er anklaget for at have udsat en række ældre for tricktyverier, hvor covid19 er blevet brugt som påskud til at få adgang til de ældres hjem

Københavns Vestegns Politi

De fire personer er tiltalt for i foråret 2020 at have begået i alt 17 tricktyverier, hjemmerøverier, røverier – samt forsøg. I alle tilfældene har gerningsmændene forsøgt at skaffe sig adgang til de forurettedes hjem under påskud af, at skulle hjælpe med at spritte af ifm covid19 eller lignende. Forholdene er sket flere steder på Sjælland, fortrinsvis i Hovedstadsregionen. De forhold der er fundet sted på Vestegnen er sket i hhv. Brøndby, Hvidovre, Rødovre og Søborg.

Straffen kan fordobles

Da forholdene er sket med baggrund i covid19-epidemien, er de fire personer tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 81 d, som giver mulighed for at fordoble straffen.
”Vi ser på dette med største alvor. Forbrydelserne er sket mod ældre medborgere og under påskud af covid19, hvilket gør sagerne ualmindelige grove, siger senioranklager Tina Christensen.
De fire personer er tiltalt for i alt 39 forhold. Ud over sagerne om hjemmerøveri, tricktyveri ol, så er der tale om besiddelse af hash, tyveri og overtrædelse af færdselsloven.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om udvisning af to af de tiltalte. Retssagen er endnu ikke berammet

LÆS OGSÅ:  Kommuner og politi samarbejder for at forhindre tricktyverier mod ældre