Tiltrængt med bøder for datasjusk til det offentlige

Regeringens udspil om at offentlige instanser også skal betale bøder, når de sjusker med personfølsomme oplysninger, er både tiltrængt og nødvendigt

It-sikkerhedsekspert i Ingeniørforeningen, IDA Jørn Guldberg kalder udmeldingen fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om at uddele bøder for datasjudk til offentlige myndigheder, et skridt i den rigtige retning, men han frygter at bødestørrelsen, ikke vil have den ønskede effekt på de store offentlige institutioner.

”Offentlige institutioner skal også mærke konsekvenserne, når de sløser med borgernes personfølsomme oplysninger. Derfor er det glædeligt, at der nu tages skridt i retning af, at lemfældig omgang med borgernes persondata også skal få økonomiske konsekvenser for offentlige virksomheder,” siger han.

I udspillet fra EU bliver bøderne for private virksomheder hævet markant. De vil kunne idømmes bøder på op til 20 millioner euro eller fire procent af den globale årlige koncernomsætning, afhængigt af hvad der er højest. Og derfor mener Jørn Guldberg ikke, at kommuner, styrelser og ministerier skal klynke over udspillet.

”Det er klart, at en lille kommune ikke skal idømmes en bøde på 16 millioner kroner for en mindre og uheldig forseelse. Omvendt kan jeg godt stille spørgsmålstegn ved, om ikke bøderammen er for lille, hvis eksempelvis en af de større offentlige instanser på sundhedsområdet håndterer personfølsom data skødesløst. Her mener jeg, at 16 millioner kroner er en meget lille bøde,” siger IDA’s it-sikkerhedsekspert.

Jørn Guldberg henviser til seneste stikprøvekontrol fra Datatilsynet, hvor der blev fundet ”meget omfattende mangler” i Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Vejdirektoratet og Sundhedsdatastyrelsen.

”Her var kritikken hård, og der er tale om så store offentlige spillere, at jeg mener, at bødestørrelsen burde være højere. Ikke fordi vi skal etablere en pengemaskine, men fordi det er nødvendigt med en opstramning, hvis danskerne fortsat skal have tillid til den digitaliseringsproces Danmark er i gang med,” siger han.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb