Tjek risikoen for oversvømmelse i boligen

Frygt for ekstremt vejr og fokus på energirenoveringer får fremover større betydning for boligkøberne.

På Bolighed.dk kan du tjekke risikoen for oversvømmelse ved at slå adressen op og se, hvordan grunden bliver påvirket af et skybrud.

Alt tyder på, at vi fremover skal indrette os på mere ekstremt vejr, og at skybrud bliver et stigende problem for danske boligejere. På Bolighed.dk kan du slå den enkelte adresse op og se en vurdering af risikoen for oversvømmelse ved henholdsvis 1,5 cm., 6 cm. og 15 cm. ekstremregn. Den voldsomme regn kan give omfattende vandskader, hvis afløb og kloakker ikke kan følge med.

Forvent flere skader fra skybrud

Et skybrud kan medføre vandskader i dit hus og kælder af flere årsager. Tilstoppede tagrender, nedløb og brønde kan betyde, at regnvandet ikke kan passere korrekt. Kloakkerne kan blive så overbelastede, at afløbsvandet ligefrem presses op gennem gulvafløbet i din kælder. Revner eller huller i husets fundamentet kan betyde, at store mængder vand trænger ind i kælderen. Nogle boliger er mere udsatte end andre, når skybruddet rammer. Hvis boligen ligger i en lavning, vil regnvand naturligt samle sig ved bygningen, og det øger risikoen for oversvømmelse.

Hvordan beskytter du din bolig ved skybrud?

Der er nogle ting, du selv kan gøre, for at forebygge oversvømmelse og vandskader på din bolig i forbindelse med et skybrud. Det er specielt brønde, kloak og husets sokkel, som skal vedligeholdes.

LÆS OGSÅ:  Pas på rottebåren sygdom efter skybrud

Her er en tjekliste til gennemgang af din bolig inde og ude:

  • Rens og vedligehold tagrender, nedløb og brønde, så de ikke stopper til eller bliver utætte.
  • Sørg for, at terrænet omkring huset skråner væk fra din bolig.
  • Tjek husets sokkel samt væggene i kælderen for revner, skader og fugt. Hvis din sokkel eller vægge har revner og skader, bør du omgående få dem lavet.
  • Vær opmærksom på, at fugt i kældervæggene kan være tegn på, at der trænger regnvand ind gennem husets ydervægge eller sokkel. Et omfangsdræn kan måske være en løsning.

Find din adresse her

Hvad er skybrud?

Definitionen på et ”skybrud” er et meget kraftigt regnvejr, hvor der falder mere end 15 millimeter regn inden for 30 minutter. Til sammenligning skal der ved “kraftig regn” falde over 24 millimeter regn på under 6 timer. Et skybrud betyder altså væsentligt mere regn på meget kort tid.