To personer tiltalt for at have ødelagt sandklit i Skagen

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi har tiltalt to mænd på 39 og 61 år for groft hærværk og for at have overtrådt flere bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven ved i 2019 at have ødelagt en fredet klit ved Skagen Sønderstrand.

Ifølge anklageskriftet var det den 39-årige, der den 26. oktober på foranledning af den 61-årige, flyttede en større mængde sand og beplantning med en læssemaskine, så der ifølge tiltalen skete skader for cirka 447.000 kroner.

 

Særlig paragraf i brug

De to mænd er ud over groft hærværk af betydeligt omfang blandt andet også tiltalt for at have ”forvoldt skade på landskabelige og kulturhistoriske værdier af hensyn til almenheden”.

”Det er ikke så tit, at der bliver rejst tiltale efter den paragraf, men vores vurdering er, at klitterne i Skagen er helt særegne og har en helt særlig betydning i den danske kulturhistorie, og derfor har vi valgt også at tage den paragraf i brug. Det er nogle alvorlige forhold, der er rejst tiltale for, og derfor vil vi kræve fængselsstraf, hvis de tiltalte bliver dømt efter anklageskriftet, ” siger specialanklager Jan Østergaard.

Sagen blev overdraget fra Nordjyllands Politi til Østjyllands Politi på grund af spørgsmål om inhabilitet.

Retsmøderne bliver afholdt over tre dage i Retten i Hjørring den 7., 8. og 9. april.