To-sprogede tabere vil aldrig få en chance

I en undersøgelse fra Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet kortlagde professor i børnesprog, Dorthe Bleses, sproget hos knap 13.000 børn, skriver Berlingske. Konklusionen var, at der er markant forskel på sprogniveauet blandt to-sprogede indvandrerbørn og deres jævnaldrende.

Ved skolestart klarede mere end halvdelen af de to-sprogede indvandrerbørn sig på niveau med de fem procent svageste danske børn. Når indvandrerbørnene ikke kan sproget, får de ikke noget ud af undervisningen. I København er det sådan, at næsten halvdelen af de unge to-sprogede drenge går ud af folkeskolen som funktionelle analfabeter.

Det er svært at undervurdere, hvor ødelæggende det er ikke at kunne tale et ordentligt dansk. Sproget er en af de vigtigste markører for begavelse, viden og klasse, og hvis man taler et ubrugeligt dansk, lukkes døren til de fleste af livets muligheder.

To-sprogede taber-børn vil aldrig få en chance i livet, fordi de ikke lærer noget i skolen og derfor er værdiløse i arbejdsgivernes øjne. De bliver nødt til at klare sig gennem livet på kontanthjælp og kebab-dansk. Det er en katastrofe for det danske samfund.