To trusler mod dansk sammenhængskraft

Der er to trusler mod sammenhængskraften i Danmark: de muslimske parallelsamfund og partier som Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet. Det skriver lektor og konservativ debattør, Stefan Agger, i Berlingske.

Den første trussel mod sammenhængskraften er de muslimske parallelsamfund, som mere eller mindre frivilligt er ekskluderet fra det almindelige danske fællesskab. Det er lommer i det danske samfund, hvor andre fællesskaber og andre normer og værdier trumfer det danske nationale fællesskab og dets normer og værdier. Dermed skabes en ”os og dem” logik, frem for et ”vi”.

Den anden trussel mod sammenhængskraften er den bevægelse, som gennem årtier har arbejdet på at nedbryde de institutioner i Danmark, der opretholder bevidstheden om det nationale sprog, historie og kultur. Denne bevægelse finder sit udtryk gennem partier som Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, der bekender sig til en frigørelsesideologi eller opløsningsideologi.

Disse partier vil afskaffe kristendom, nedprioritere det nationale i kunsten, afskaffe eller svække fag som historie og dansk og tildele stemmeret og statsborgerskab til stort set alle og enhver.

Fælles for denne kulturradikale bevægelse er en manglende indsigt i, hvad der overhovedet udgør et fællesskab, og hvordan et fællesskab fungerer. Fællesskaber, hvor det ikke kan afgøres, hvem der er inde og hvem der ikke hører til, er slet ikke fællesskaber, men en ligegyldighed.

OBS: Læs og del gerne nyheden fra din Facebook-profil, fordi Danmarks Radio har fået Facebook til at lukke 24NYT’s profil.