Tre mænd idømt 10 års fængsel for banderelateret drabsforsøg

Foto: Per Johansen

Københavns Byret har i dag idømt 3 mænd på henholdsvis 25, 25 og 20 år – 10 års fængsel for at have opsøgt en person med tilknytning til bandegrupperingen ”Loyal To Familia” og affyret adskillige skud mod pågældende, der blev ramt flere steder, herunder i ryggen. Drabsforsøget foregik i Holmbladsgade på Amager i 2017.

Retten tog udgangspunkt i at drabsforsøget blev begået efter forudgående planlægning og fælles forståelse, ligesom det blev lagt til grund, at de havde relationer til bandegrupperingen ”Brothas”, der på gerningstidspunktet var i en voldsom konflikt med ”Loyal To Familia”.

Anklager Tomas Hugger udtaler :

”Retten har sendt et klart signal om, at vi ikke vil tolerere skyderier i gaderne i København fra bander, der kæmper om territorium, magt og penge på bekostning af almindelige borgeres sikkerhed og tryghed. Dommen er i øvrigt i tråd med den nyeste praksis på området, og ikke mindst den seneste skærpelse af lovgivningen, der betyder, at straffen for drabsforsøg begået som led i en bandekonflikt, som udgangspunkt skal fordobles. ”

Udover fængselsstraffen blev den ene tiltalte på 25 år udvist for bestandigt – trods lovligt ophold i Danmark i over 20 år.

Dommen blev anket af alle tre domfældte.

Kommentarer