Trump kræver, at indvandrere forsørger sig selv

Donald Trumps regering vil gøre det sværere for udlændinge at bosætte sig i USA eller blive i landet, hvis de har modtaget eller kan forventes at skulle modtage offentligt finansieret hjælp. Udlændinge, der ønsker at indvandre til USA, skal dokumentere, at de kan forsørge sig selv, så de ikke bliver en byrde for de amerikanske skatteydere. Læs mere her.