Turbo på kampen mod billige udlændinge

3F har meldt ud, at det er et hovedkrav i overenskomstfornyelsen, at lønnen i bunden skal hæves, skriver Berlingske.

Forslaget fra 3F er at hæve lønnen i bunden med 20-40 kr., så forskellen mellem mindstelønnen og gennemsnitslønnen for en 3Fer mindskes.

Logikken er, at det vil få færre arbejdsgivere til at ansætte litauere og polakker, og at færre ikke-vestlige indvandrere vil komme i job.

24NYT: Vi har for nylig bragt nyheden om, at DA og LO er i hundeslagsmål om billige flygtninge. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har nemlig opfordret til at udvide IGU-ordningen, som er begrænset til migranter og familiesammenførte, der har været i Danmark i maksimalt 5 år, til langtidsledige indvandrere. På denne måde kunne man sikre arbejdsgiverne billig arbejdskraft.

Det er LO naturligvis imod, for LO’s medlemmer frygter konkurrencen fra billige udlændinge. I en undersøgelse fra feb. 2016 svarer 77 pct. af de adspurgte 3Fere, at de er bange for, at flygtningene vil presse dem ud af arbejdsmarkedet. Fagforeningerne ønsker naturligt nok høj løn til deres ufaglærte medlemmer og er derfor ikke interesserede i at få konkurrence fra lavtlønnede flygtninge og indvandrere.