Tusindvis af danskere kan undgå kræft, hvis færre ryger

Nordiske forskere har beregnet, hvor mange kræfttilfælde vi kan forhindre 30 år ud i fremtiden, hvis færre danskere ryger. Undersøgelsen, som blandt andet Kræftens Bekæmpelse står bag, slår fast med syvtommersøm, at en styrket indsats mod rygning er nødvendig.

Rygning er farligt og giver risiko for kræft. Det er ikke nyt. Men nu sætter forskere tal på, hvor mange kræfttilfælde det er muligt at forebygge, hvis flere lægger tobakken på hylden – eller slet ikke begynder på at ryge.

Det sker ved hjælp af en særlig beregningsmodel – kaldet Prevent, som forskerne fodrer med en række forskellige data om blandt andet rygevaner og befolkningsvækst og om de kræftformer, som kan skyldes rygning. Det er blandt andet lunge-, spiserørs- og blærekræft.

I dag er 16 pct. af danskerne dagligrygere, og sådan har det været i flere år. Men hvis vi forestiller os, at rygning var ophørt med at eksistere fra 2016, da undersøgelsen startede, kunne over 142.000 kræfttilfælde i Danmark forhindres frem til 2045 – heraf næsten 84.000 tilfælde af lungekræft. Det viser undersøgelsen, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Cancer, og som forskere i Kræftens Bekæmpelse har været med til at lave.

– Det er selvfølgelig svært at forestille sig, at ingen pludselig ryger. Men det viser, hvor stort et potentiale vi har for at forebygge kræft på grund af rygning, siger Therese M. L. Andersson, der er Ph.d. og assisterende professor ved det svenske Karolinska Institut og har stået i spidsen for undersøgelsen.

LÆS OGSÅ:  Forsøg på terror i København - syrer varetægtsfængslet

– Vores undersøgelse viser, at tusindvis af kræfttilfælde kan forebygges, hvis færre ryger, og at det derfor er vigtigt at indføre nye tiltag mod rygning, siger hun.

Flere scenarier

Therese M. L. Andersson og hendes kolleger har også beregnet, hvad der vil ske, hvis andelen af rygere begynder at falde, så den i 2030 er nede på fem pct., og derefter falder yderligere til to pct. i 2040. Det vil forhindre 85.000 kræfttilfælde frem til 2045.

Det svarer godt til Kræftens Bekæmpelses vision om et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem pct. af den voksne befolkning ryger.

Forskerne har også kigget på konkrete forebyggelsesindsatser, som har en dokumenteret virkning mod rygning. Det drejer sig om højere priser på tobak, rygeforbud på alle arbejdspladser og serveringssteder, forbud mod synlig markedsføring, standardiserede cigaretpakker samt mediekampagner.

Hvis alle disse ting indføres i Danmark, vil det forhindre 60.000 kræfttilfælde i Danmark, viser undersøgelsen. Så det er bare om at komme i gang, mener Niels Them Kjær, der er projektchef for tobak i Kræftens Bekæmpelse.

– Vi ved godt, at rygning giver kræft, men det er alligevel chokerende at se, hvor mange mennesker det drejer sig om. Jeg håber, den her undersøgelse kan være en øjenåbner for regeringen, så vi kan få en handlingsplan mod tobak. Vi ved, hvad der skal til for at færre ryger, så lad os komme i gang, siger Niels Them Kjær.

LÆS OGSÅ:  Politiet med ny pressemeddelelse om Kim Wall-sagen

Fremskrivning

Prevent-modellen er en fremskrivningsmodel, og derfor er den behæftet med usikkerhed, understreger Therese M. L. Andersson.

– Til gengæld er styrken, at der indgår virkelig mange data i beregningerne, og det er de bedste data vi har. Og så kan Prevent-modellen medregne den tidsforskydning, der vil være mellem en forandring i rygevaner og kræftforekomsten. Det gør den interessant, siger Therese M. L. Andersson.

– – –

Fakta

Rygning og kræft

Rygning øger risikoen for kræft i lunge, tyk- og endetarm, blære, nyre- og urinveje, bugspytkirtel, læbe, mundhule og svælg, mave, lever, spiserør, livmoderhals, strube, æggestok og blod (akut myeloid leukæmi).

Ifølge undersøgelsen vil 31 pct. af disse kræftformer skyldes rygning i 2046, hvis 16 pct. af befolkningen ryger – altså den samme andel som i dag.

Prevent-modellen

Prevent-modellen bruger data om kræftforekomst, demografiske faktorer, rygeprævalens og den relative risiko (RR) for kræft på grund af rygning. Data for den danske del af undersøgelsen stammer fra følgende kilder:

  • Forekomst af en række kræftformer, der kan skyldes rygning – fra kræftstatistikdatabasen NORDCAN
  • Fremskrivning af befolkningens vækst – fra Danmarks Statistik
  • Rygeprævalens – fra Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningens årlige Rygevaneundersøgelser
  • Relativ risiko for rygning og de undersøgte kræftformer – DM Parkin, British Journal of Cancer 2011

Udover Danmark indeholder det nye studie fremskrivninger for Finland, Island, Norge og Sverige. Studiet er finansieret med støtte fra Kræftens Bekæmpelse og Nordic Cancer Union (NCU).

LÆS OGSÅ:  Kan du huske reglerne om fyrværkeri?

Røgfri Fremtid

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har sammen dannet partnerskabet Røgfri Fremtid, der har en vision om et røgfrit Danmark i 2030. Målet er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem pct. af den voksne befolkning ryger.

Læs om Røgfri Fremtid