Tyrker skal i fængsel og udvises

retten i kolding

På årets første hverdag blev en 45-årig tyrkisk chauffør idømt 60 dages fængsel ved retten i Kolding for medvirken til overtrædelse af straffelovens §175 om intellektuelt falsk, der bl.a. vedrører at give urigtige oplysninger i et dokument. Den 45-årige chauffør blev samtidig udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Sagen startede den 6. december 2017, da Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd standsede en tyrkisk lastbil.

’Chaufføren fremviste en turtilladelse og et fragtbrev, der viste, at han havde kørt med varer fra Tyrkiet til Danmark, men en nærmere undersøgelse viste ret hurtigt, at det ikke kunne være rigtigt’, fortæller specialanklager Pernille Moesborg. Chaufføren blev derfor dagen efter fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev fængslet.

Chaufføren blev dømt for i tre tilfælde at have skrevet falske oplysninger på turtilladelser. ’Den tyrkiske chauffør har under sagen nægtet sig skyldig, men valgte at modtage dommen’, oplyser Pernille Moesborg.

Han blev fængslet efter dommen og skal sidde varetægtsfængslet, indtil han er færdig med at afsone sin straf og kan udsendes af landet.

For Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Pernille Moesborg.

Fakta:

Turtilladelse i forhold til denne sag: En tilladelse udstedt af de danske myndigheder til Tyrkiet. Tilladelsen udleveres af de tyrkiske myndigheder til en tyrkisk transportvirksomhed efter ansøgning. Tilladelsen giver lov til at køre én tur fra Tyrkiet til Danmark med gods, og retur fra Danmark til Tyrkiet med gods. Tilladelsen giver ikke lov til, at godset kan hentes eller afleveres i andre lande.

Straffelovens § 175 – intellektuelt falsk: Den, der for at skuffe i retsforhold i offentligt dokument eller bog, i privat dokument eller bog, som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler den pågældende at udfærdige eller føre, eller i læge-, tandlæge-, jordemoder- eller dyrlægeattest afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilket erklæringen skal tjene som bevis, straffes med bøde eller fængsel i indtil 3 år.

Kommentarer