Tyskland: Salafisternes fremvækst

Af Soren Kern–  Oprindeligt udgivet af Gatestone Institute.

Antallet af salafister i Tyskland er fordoblet i løbet af de seneste fem år og overstiger nu for første gang 10.000, fortæller Tysklands føderale efterretningstjeneste BfV. Efterretningstjenesten vurderer, at der i Tyskland befinder sig mere end 25.000 islamister, hvoraf 2.000 udgør en umiddelbar angrebstrussel.

De nye tal er med i den seneste årsrapport fra Den Føderale Efterretningstjeneste (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV), der blev præsenteret i Berlin af indenrigsminister Horst Seehofer og efterretningschef Hans-Georg Maaßen den 24. juli.

Rapporten betragtes som den vigtigste analyse af Tysklands indre sikkerhed, og den tegner et dystert billede. BfV vurderer, at antallet af islamister i Tyskland steg fra 24.425 i 2016 til 25.810 i slutningen af 2017.

Rapporten angiver besynderligt nok ikke nogen estimater over antallet af tilhængere af Islamisk Stat og al-Qaeda i Tyskland. Det reelle antal islamister i Tyskland er derfor utvivlsomt højere end 25.810.

Salafisterne udgør ifølge rapporten den største islamistiske gruppering i Tyskland. Antallet af islamister i Tyskland kom op på 10.800 i 2017, mod 9.700 i 2016, 8.350 i 2015, 7.000 i 2014, 5.500 i 2013 og 4.500 i 2012.

BfV-rapporten bekendtgør:

“Salafister opfatter sig selv som beskyttere af et autentisk, uforfalsket islam. De former udelukkende deres religiøse praksis og livsstil efter koranens principper, profeten Muhammed og de første tre muslimske generationer – de såkaldte retskafne forfædre (Al-Salaf al-Salih på arabisk). Salafisterne ønsker derfor at etablere et ‘teokrati’, der bygger på deres fortolkning af shariareglerne, ifølge hvilken den frie demokratiske samfundsorden ikke længere er gældende.”

“Politiske og jihadistiske salafister deler den samme grundideologi. Den største forskel ligger i de midler, som de ønsker at anvende for at nå deres mål: det ‘salafistiske teokrati’. Politiske salafister udbreder deres islamistiske ideologi ved intensiv propagandavirksomhed – som de kalder ‘missionsarbejde’ (dawa) — i en langsigtet proces for at omdanne samfundet i henhold til salafistiske normer.

LÆS OGSÅ:  DF'er: "De skal ud, alle sammen" – Dansk Folkeparti er for slap på udlændingepolitiken

“Mange politiske salafister giver udtryk for, at de er imod terror. De understreger islams fredelige natur og afviser direkte opfordringer til vold. Det bør imidlertid bemærkes, at politisk salafisme har et tvedelt forhold til vold, eftersom salafismen i princippet ikke udelukker brugen af religiøst inspireret vold for at nå sine mål.

“Politiske salafister gør i deres fortolkninger af islam selektivt brug af den islamiske lovlitteraturs klassiske værker, hvor der sværges til en stor voldsparathed over for ikke-muslimer. Salafister tror på, at islams generelle krav, der skyldes islams overlegenhed som en guddommelig plan for menneskehedens frelse, skal påtvinges andre med magt, om nødvendigt. Den grundlæggende voldstilbøjelighed er derfor en indlejret del af den salafistiske ideologi.

“De to salafistiske strømninger har forskellige, men ikke uforenelige, holdninger til under hvilke omstændigheder, vold kan benyttes. Dette forklarer, hvorfor overgangen fra politisk til jihadistisk salafisme er glidende.”

Ifølge BfV-rapporten retter salafisterne deres bestræbelser på at omvende og rekruttere mod migranter, der søger asyl i Tyskland:

“Islamister radikaliserer migranter under påskud af at udføre nødhjælpsarbejde. Salafister forsøgte førhen at række ud til migranter. Med det for øje besøgte de flygtningelejre og tilbød at hjælpe. Målgruppen var ikke kun voksne migranter, men også uledsagede teenagere, der på grund af deres situation og alder er særligt modtagelige over for salafisters missionering.”

LÆS OGSÅ:  Endnu en tysk statsborger dræbt af indvandrere

“Salafisternes bredspektrede propagandavirksomhed, som de nedtoner som værende ‘missionering’ eller at ‘invitere folk til islam’ – det er i virkeligheden en systematisk indoktrinering og ofte også begyndelsen på en radikalisering – er succesrig: Salafismen er den hurtigst voksende islamistiske retning i Tyskland.

“Det salafistiske miljø er den vigtigste scene for rekruttering til jihad. Alle personer med en tysk relation, der har tilsluttet sig jihad, har næsten uden undtagelse tidligere været i kontakt med det salafistiske miljø.”

Væksten i Tysklands salafistiske bevægelse næres ifølge BfV delvist af migranter fra Tjetjenien:

“På den salafistiske scene i Tyskland har aktører af nordkaukasisk oprindelse – især fra den russiske republik Tjetjenien – fået større betydning. Især delstaterne i det østlige og nordlige Tyskland, såvel som Nordrhein-Westfalen, er berørt.

“Den nordkaukasiske islamistiske scene er karakteriseret ved et omfattende netværk ud over hele Europa. Det er hovedsageligt et lukket miljø. En kritisk faktor for radikaliseringen er den personlige kontaktflade, der kombinerer elementer fra religionen og den traditionelle klanstruktur. De nordkaukasiske islamister har etableret kontakter med mellemøstlige jihadgrupper på grund af de nordkaukasiske krigeres ‘succeser’ i Syrien og Irak.”

Ifølge rapporten fra BfV er der en direkte årsagssammenhæng mellem antisemitismen i Tyskland og islamistiske bevægelsers fremvækst i landet:

“‘Fjendebilledet om jødedommen’ er derfor en central del af alle islamistiske grupperingers propaganda…

“BfV registrerede mange antisemitiske hændelser i 2017. Hændelserne spænder fra anti-israelske bannere ved offentlige begivenheder og antisemitiske prædikener til antisemitiske posteringer på de sociale medier og verbale eller fysiske personangreb mod jøder.

LÆS OGSÅ:  Ekspert: Terrorsikringen på danske gågader er ubrugelig – lastbil vil pløje igennem så let som ingenting.

“BfV har observeret, at alle aktive islamistiske grupperinger i Tyskland udbreder og nærer antisemitiske ideer. Dette udgør en betydelig udfordring for den fredelige og tolerante sameksistens i Tyskland.”

Ifølge BfV er den andenstørste islamistiske bevægelse i Tyskland Millî Görüş (tyrkisk for “National Vision”), der har omkring 10.000 medlemmer i landet. Bevægelse modsætter sig på det kraftigste muslimsk integration i europæiske samfund:

“Bevægelsen mener, at en ‘retfærdig’ politisk orden skal være baseret på en ‘guddommelig åbenbaring’, hvorimod systemer indrettet af mennesker er ‘forfængelige’. Den ‘forfængelige’ vestlige kultur dominerer nu med dens vold, uretfærdighed og udnyttelse af den svage. Det ‘forfængelige ‘ system bør erstattes af en ‘retfærdig orden’, der udelukkende er baseret på islamiske principper fremfor menneskeskabte principper, altså ’tilfældige regler’. Alle muslimer bør bidrage til skabelsen af den ‘retfærdige orden’. Muslimer bør derfor tilegne sig en bestemt (Görüş) vision for verden, nemlig en national/religiøs (‘Milli’) vision, en ‘Millî Görüş.'”

Ud over salafisterne og Millî Görüş vurderer BfV, at der i Tyskland er mere end 1.040 medlemmer af Det Muslimske Broderskab, 950 medlemmer af Hizbollah og 320 medlemmer af Hamas.

Efter at have præsenteret BfV-rapporten krævede indenrigsminister Horst Seehofer, at regeringen fremskynder udvisninger af islamister. “Vi har ikke noget som helst under kontrol nogetsteds”, konkluderede han.

Billede: Tusinder lytter til den salafistiske prædikant Pierre Vogel under en sammenkomst af tilhængere i Hamborg den 9. juli. (Foto: Christian Augustin/Getty Images)

Soeren Kern er Senior Fellow ved det New York-baserede Gatestone Institute.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)