Her er Udenrigsministeriets forklaringer vedr. sagen om danske penge til palæstinensiske organisationer, der hylder terror, og om data der forsvinder

Udenrigsministeriet. Foto: Wikipedia.

I går kunne 24NYT afsløre, at væsentlige data fra Udenrigsministeriet var fjernet. Det drejede sig om data vedr. udbetaling til palæstinensiske organisationer.

I samme artikel påpegede vi, at netop palæstinensiske organisationer, som har modtaget svimlende millionbeløb fra danske skatteydere, har været i søgelyset over sommeren, efter at medier satte lys på det faktum, at nogle af de pågældende organisationer hyldede selvmordsterrorisme.

Læs artiklen her.

Dansk Folkepartis Søren Espersen, som også er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, vil, efter 24NYTs henvendelse i sagen, stille en række skriftlige spørgsmål til udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA).

I aftes modtog 24NYT imidlertid mail med svar fra Udenrigsministeriet.

Vores spørgsmål drejede sig først og fremmest om donorpenge fra Danmark til de palæstinensiske organisationer, som udenrigsministeren tidligere i år oplyste, at han ville stoppe og tilmed kræve tilbagebetalt.

Af kilder, som er tilgængelige online, tyder det dog på, at dette ikke er sket. Derimod fremgår går det af en af organisationernes hjemmeside, at det samlede beløb er steget i 2017.

Derudover stillede vi spørgsmål vedr. data om netop overførsler som disse, der pludselig var forsvundet fra ministeriets hjemmeside.

For en god ordens skyld gengiver vi her spørgsmålene, som vi sendte til ministeriet og ministeriets svar:

LÆS OGSÅ:  Hver anden dansker: Cyklisterne har den farligste adfærd

Spørgsmål fra 24NYT til Udenrigsministeriet vedr. donorpenge til de palæstineniske organisationer:

1: Har Danmark – eller har Danmark ikke –  standset de overførsler til de palæstinensiske organisationer, som støtter eller hylder terror, og som udenrigsministeren allerede i juni har lovet at stoppe?

2: Har Danmark fået tilbageført de beløb, som allerede var overført til organisationerne og som ministeren efterfølgende garanterede for ville blive krævet tilbage?

3: Hvis overførslerne faktisk er stoppet og tilbageført, hvorfor fremgår det så af organisationernes hjemmesider, at beløbet, som de har modtaget i år, er steget?

4: Hvad er status på den undersøgelse af midler til palæstinensiske organisationer, som ministeren igangsatte i juni, og som skulle have været færdig i september, og hvad er årsagen til at den foreløbig er to måneder forsinket?

Ministeriet svar til 24NYT:

“For så vidt angår Palæstina kan jeg (presserådgivere for ministren –  red.oplyse, at undersøgelsen fortsat pågår.” 

24NYTs spørgsmål til Udenrigsministeriet vedr. data, som er fjernet fra ministeriets hjemmeside:

Hvad er grunden til, at alle data om overførsler til palæstinensiske organisationer pludseligt er fjerne fra udenrigsministeriets hjemmeside?

 

Vedr. udenrigsministeriet svar til 24NYT:

Her er sendt en række mails mellem 24NYT og Udenrigsministeriet, hvori ministeriet først oplyser, at “der var tale om et teknisk problem, som nu er rettet.”, hvorefter ministeriet medgiver, at der er ukorrekte oplysninger på hjemmesiden, hvorfor der nu “tages fat på teknikere”, som nu “er i færd med at justere.”
24NYT bemærker i øvrigt, at disse data allerede forsvandt søndag. Dvs. dagen før de påståede “tekniske problemer”.

Svarer på ny

LÆS OGSÅ:  Kat undet med stram strip om benet
Ministeriet valgte altså ikke at svare konkret på spørgsmålene vedr. donorpenge. Disse spørgsmål – og i særdeleshed spørgsmål. 1-3 – kan jo besvares, selvom den omtalte undesøgelse ikke er færdiggjort.
Ministeriet må – med andre ord – vide, om pengene, som ellers var lovet standset, er overført eller ej, og om Danmark har fået tilbageført de penge, som ministeren har fortalt, at han ville kræve tilbage.

Vi stillede derfor spørgsmålene igen.

Efter andet forsøg kom dette svar fra ministeriet:

“I forhold til dine øvrige spørgsmål kan jeg oplyse, at udenrigsministeren den 2. juni 2017 besluttede at afbryde alt samarbejde med den palæstinensiske NGO WATC og forlange dansk støtte tilbagebetalt. Afbrydelsen af samarbejdet er sket i samarbejde med Holland, Schweiz og Sverige, der ligeledes har indstillet støtten til WATC gennem det donorsekretariat, som de fire lande arbejder sammen i. Den tidligere i 2017 udbetalte danske del af støtten til WATC søges p.t. tilbagebetalt.

Herudover besluttede udenrigsministeren, at der ikke blev udbetalt yderligere danske penge til andre organisationer gennem donorsekretariatet, før den i maj 2017 igangsatte danske gennemgang af organisationerne var tilendebragt med et tilfredsstillende resultat. Udenrigsministeriet forventer i nær fremtid at kunne offentliggøre de væsentligste resultater fra gennemgangen og de fremadrettede forventninger til dansk støtte til civilsamfundsorganisationer i Israel og Palæstina.

I forhold til organisationernes angivelige oplysninger på hjemmesider vil Udenrigsministeriet foreslå, at 24NYT tager direkte kontakt til de pågældende organisationer.”

I følge Udenrigsministeriet er støtten til de pågældende organisationer altså stoppet, og vi må derfor antage at oplysningerne, som fremgår af Human Rights and International Humanitarian Law Secretariats hjemmeside her, ikke er korrekte.

LÆS OGSÅ:  29-årig tæsket af fire personer – slået og sparket i hovedet

Vi har nu bedt ministeriet oplyse, hvornår udenrigsministeren har søgt støtten fra WATC tilbagebetalt.

WATC var organisationen, som stod bag et palæstinensisk kvindecenter, der blev opkaldt efter en slevmordsterrorist, som dræbte 25 voksne og 13 israelske børn.

 

 

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb