Udformningen af Københavns nye busterminal på plads

Københavns mange fjernbuspassagerer, buschauffører og cyklister har længe efterlyst en løsning for fjernbustrafikken. Fjernbussernes tre holdepladser ved Valby Station, DGI Byen og i Bernstorffsgade skaber udfordringer, hvor der især har været kaos i myldretiden ved holdepladsen på Ingerslevsgade ved DGI Byen.

”Københavns mange fjernbuspassagerer kommer fra nær og fjern. Der har længe været behov for, at der blev etableret en let tilgængelig terminal. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu har fået en aftale på plads, som samler alle fjernbusser i én central terminal med let og sikker adgang for både busser og passagerer”, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Med den nye aftale mellem Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune samler man fjernbustrafikken ét sted i København – ved Dybbølsbro station. Her sikrer man god adgang for busserne fra Ring 02 og binder busterminalen sammen med S-togsnettet og den øvrige kollektive trafik. Således vil terminalen også ligge tæt ved den kommende metro i Sydhavnen, som åbner i 2024 med en station ved Fisketorvet.

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu i fællesskab har fundet en løsning, så København får en busterminal, der passer til en international storby. Hver dag kommer der turister og andre rejsende med bus til byen, og når terminalen bliver færdig, vil de opleve en langt mere rolig og sikker ankomst,” siger transportminister Benny Engelbrecht (S)

LÆS OGSÅ:  Færre får tømt lommerne i København
Fakta

  • Busterminalen placeres under Dybbølsbro mellem baneterrænet og Carsten Niebuhrs Gade langs Ikeagrunden og CABINN. Her vil den ligge stationsnært i forhold til S-tog på Dybbølsbro Station og den kommende metro til Sydhavnen, samt tæt ved Hovedbanegården.
  • Fjernbusserne vil have indkørsel til terminalen via Otto-Busses Vej og Carsten Niebuhrs Gade, og terminalen er ensrettet mod øst. (Se vedlagt kort)
  • Der anlægges 15 busholdepladser, hvoraf 12 er til 15-meter busser og tre er til 18-meter busser. Hertil etableres taxaholdepladser samt Kys & Kør-zone, hvor det er tilladt at standse bilen i kort tid for at sætte passagerer af. Derudover etableres op til 200 cykelparkeringspladser, elevator til Dybbølsbro, samt handicapparkeringspladser.
  • Ved terminalbygningen bliver der ventefaciliteter, toilet og mulighed for en kiosk.
  • Terminalen skal på et hverdagsdøgn kunne servicere ca. 195 busser, som kører til og fra København (hvilket svarer til det estimerede behov i 2030).

Parterne er blevet enige om en udformning af terminalen med bl.a. 15 busholdepladser, taxaholdepladser og 200 cykelparkeringspladser. Terminalen placering og udformning skal sikre let og sikker tilgængelighed for de mange fjernbusrejsende, som kommer fra hele Danmark.

Busterminalen estimeres at koste 80,2 mio. kr., og finansieres med 20 mio. kr. fra staten og 60,2 mio. kr. fra Københavns Kommune, hvoraf 20 mio. kr. indhentes over en årrække via forhøjet brugerbetaling fra busoperatørerne.

LÆS OGSÅ:  Fintech startup lander stor aftale med Københavns Kommune

Terminalen anlægges af Vejdirektoratet. Anlægsarbejdet ventes at begynde i 2021 med forventet ibrugtagning omkring 1. april 2023.