Udlændinge kontrolleret

Solrød Strand / Ringsted

Udlændingeafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi foretog onsdag formiddag en kontrol af en byggeplads i Jersie-området, hvor andre myndigheder tidligere havde truffet udenlandsk arbejdskraft.
Politiet traf på byggepladsen også udlændinge, som der havde orden i papirerne. Kontrollen omfattede fem polakker, en rumæner og tre bulgarere, så der var ikke grundlag for at indlede strafferetlig forfølgning mod nogen.
Udlændingeafdelingen fortsatte herefter videre til Ringsted, hvor politiet kontrollerede arbejdskraften på tre massageklinikker i den centrale del af Ringsted by. De to af stederne var der ikke grundlag for indgriben, men ved kontrollen af det tredje sted bemærkede politiet en kvinde på flugt hen over et tag ved politiets ankomst. Politiet fik kontakt til den udenlandske kvinde, som blev anholdt til konstatering af sin identitet.
Kvinden blev identificeret som en 44-årig kvinde fra Thailand, der ifølge sine identitetspapirer var indrejst i Schengen-området for mere end tre år siden. Ved nærmere undersøgelse af hendes personlige forhold fik politiet klarlagt, at hun i 2016 havde været i kontakt med politiet, men dog under et andet navn, i forbindelse med en sag om ulovligt ophold i Danmark og efterfølgende udvisning.
Hendes fingeraftryk var dog ikke blevet forandret i mellemtiden, så politiet sigtede igen kvinden for ulovligt ophold i Danmark. Straffesagen blev straks afgjort med en bøde, og Udlændingestyrelsen har allerede resolveret, at kvinden administrativt skal udvises af Danmark. Politiet skal nu i samarbejde med Hjemrejsestyrelsen sørge for det praktiske omkring udvisningen af den 44-årige kvinde.